English version
Gyri Skoglund

Gyri Skoglund

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Lunde, Pernille ; Skoglund, Gyri ; Olsen, Cecilie Fromholt ; Hilde, Gunvor ; Bong, Way Kiat ; Nilsson, Birgitta Blakstad (2023). Think Aloud Testing of a Smartphone App for Lifestyle Change Among Persons at Risk of Type 2 Diabetes: Usability Study. JMIR Human Factors. Vol. 10.
https://doi.org/10.2196/48950

Skoglund, Gyri ; Nilsson, Birgitta Blakstad ; Olsen, Cecilie Fromholt ; Bergland, Astrid ; Hilde, Gunvor (2022). Facilitators and barriers for lifestyle change in people with prediabetes: a meta-synthesis of qualitative studies. 27 s. BMC Public Health. Vol. 22.
https://doi.org/10.1186/s12889-022-12885-8Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig