English version
Hanne Blaafalk

Hanne Blaafalk

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Blaafalk, Hanne ; Solheim, Morten; Aaserud, Geir (2017). Barnehagelæreren som aktør i en politisert barnehagesektor. Blaafalk, Hanne; Aaserud, Geir; Solheim, Morten (Red.). Barnehagelæreren som politisk aktør. s. 13-21. Fagbokforlaget.

Blaafalk, Hanne ; Nordbrønd, Brit; Aaserud, Geir (2017). Det handler om å våge – slik jeg ser det. Blaafalk, Hanne; Aaserud, Geir; Solheim, Morten (Red.). Barnehagelæreren som politisk aktør. s. 187-206. Fagbokforlaget.

Blaafalk, Hanne ; Aaserud, Geir ; Solheim, Morten (2017). Barnehagelæreren som politisk aktør. ISBN: 9788245017793. 213 s. Fagbokforlaget.

Blaafalk, Hanne (2017). Dialogens "både-og". En renæssance af antinomi. Potentiel vej til refleksiv argumentasjon, og praksis. Blaafalk, Hanne; Aaserud, Geir; Solheim, Morten (Red.). Barnehagelæreren som politisk aktør. s. 27-48. Fagbokforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig