English version
Håkon Rikoll Solberg

Håkon Rikoll Solberg

Vitenskapelige publikasjoner

Thunshelle, Kari; Nordby, Henrik S.; Solberg, Håkon Rikoll ; Holøs, Sverre Bjørn; Schild, Peter (2020). Acceptable air velocities using demand-controlled ventilation for individual cooling. 7 s. E3S Web of Conferences. Vol. 172.
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202017209002

Solberg, Håkon Rikoll ; Thunshelle, Kari; Schild, Peter (2020). Thermal comfort, thermal sensation and skin temperature measurements using demand-controlled ventilation for individual cooling. 7 s. E3S Web of Conferences. Vol. 172.
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202017206001Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig