English version
Harald Harung

Harald Harung

Kort om

Sammen med professor Fred Travis i USA, har jeg formulert og forsker på en Enhetlig Prestasjonsteori (Unified Theory of Performance) som sier at høyere sinn-hjerne-utvikling er basis for høyere prestasjon innen alle profesjoner og aktiviteter. Teorien har fire dimensjoner:
1) Tre indviduelle dimensjoner, som er hjerneintegrasjon, psykologisk utvikling og topp-opplevelser (glimt av høyere bevissthet).
2) En kollektiv dimensjon, dvs. nivået av sinn-hjerne-utvikling i den sosiale kontekst hvor prestasjonen finner sted (organisasjonen og samfunnet).
Forskning på bl.a. høytpresterende idrettsutøvere, ledere og musikere underbygger teorien.

Vitenskapelige publikasjoner

Harung, Harald S. ; Travis, Fred (2020). 4 ways to create a world-class brain. 10 s. Enjoy TM News. Vol. 173.000. https://enjoytmnews.org/4-ways-to-create-a-world-

Harung, Harald S. ; Travis, Fred (2015). Excellence through Mind-brain Development. The Secrets of World-Class Performers. ISBN: 978-1-4724-6201-5. 208 s. Routledge.
https://www.routledge.com/products/9781472462015

Boes, Ragnhild; Harung, Harald S. ; Travis, Fred; Pensgaard, Anne Marte (2014). Mental and physical attributes defining world-class Norwegian athletes: Content analysis of interviews. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. Vol. 24.
https://doi.org/10.1111/j.1600-0838.2012.01498.x

Harung, Harald S. (2012). Illustrations of Peak Experiences during Optimal Performance in World-class Performers: Integrating Eastern and Western Insights. Journal of Human Values. Vol. 18.
https://doi.org/10.1177/097168581101800104

Harung, Harald S. ; Travis, Fred (2012). Higher mind-brain development in successful leaders: testing a unified theory of performance. Cognitive Processing. Vol. 13.
https://doi.org/10.1007/s10339-011-0432-x

Harung, Harald ; Travis, Fred; Pensgaard, Anne Marte; Boes, Ragnhild; Cook-Greuter, Susanne; Daley, Ken (2011). Higher psycho-physiological refinement in world-class Norwegian athletes: brain measures of performance capacity. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. Vol. 21.
https://doi.org/10.1111/j.1600-0838.2009.01007.x

Travis, Fred; Harung, Harald S. ; Lagrosen, Yvonne (2011). Moral Development, Executive Functioning, Peak Experiences and Brain Patterns in Professional and Amateur Classical Musicians: Interpreted in Light of a Unified Theory of Performance. Consciousness and Cognition. Vol. 20.
https://doi.org/10.1016/j.concog.2011.03.020

Harung, Harald (2010). Stimulating Perspective and Reflection in a Course on Value-based Management: An Interdisciplinary Approach Bridging East and West. Journal of Human Values. Vol. 16. doi: 10.1177/097168581001600204

Harung, Harald ; Travis, Fred; Blank, Warren; Heaton, Dennis (2009). Higher development, brain integration, and excellence in leadership. Management Decision. Vol. 47.
https://doi.org/10.1108/00251740910966631

Harung, Harald (2004). Course on value-based management: Learning to create high-performing organizations by putting man before money. Emerald Management Xtra (EMX), Emerald Journals Online Portfolio, Bradford, England (www.emeraldinsight.com.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig