English version
Harald Harung

Harald Harung

Kort om

Sammen med professor Fred Travis i USA, har jeg formulert og forsker på en Enhetlig Prestasjonsteori (Unified Theory of Performance) som sier at høyere sinn-hjerne-utvikling er basis for høyere prestasjon innen alle profesjoner og aktiviteter. Teorien har fire dimensjoner:
1) Tre indviduelle dimensjoner, som er hjerneintegrasjon, psykologisk utvikling og topp-opplevelser (glimt av høyere bevissthet).
2) En kollektiv dimensjon, dvs. nivået av sinn-hjerne-utvikling i den sosiale kontekst hvor prestasjonen finner sted (organisasjonen og samfunnet).
Forskning på bl.a. høytpresterende idrettsutøvere, ledere og musikere underbygger teorien.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Bedriftsøkonomi   Utviklingspsykologi

Emner

Organisasjoner   Hjerne   Fremragenhet i høyere utdanning

Vitenskapelige publikasjoner

Harung, Harald S.; Travis, Fred (2020). 4 ways to create a world-class brain. 10 s. Enjoy TM News. Vol. 173.000.
https://enjoytmnews.org/4-ways-to-create-a-world-c...

Harung, Harald S.; Travis, Fred (2015). Excellence through Mind-brain Development. The Secrets of World-Class Performers. ISBN: 978-1-4724-6201-5. 208 s. Routledge.
https://www.routledge.com/posts/9236

Boes, Ragnhild; Harung, Harald S.; Travis, Fred; Pensgaard, Anne Marte (2014). Mental and physical attributes defining world-class Norwegian athletes: Content analysis of interviews. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports . Vol. 24.

Harung, Harald S.; Travis, Fred (2012). Higher mind-brain development in successful leaders: testing a unified theory of performance. Cognitive Processing . Vol. 13.

Harung, Harald S. (2012). Illustrations of Peak Experiences during Optimal Performance in World-class Performers: Integrating Eastern and Western Insights. Journal of Human Values . Vol. 18.

Travis, Fred; Harung, Harald S.; Lagrosen, Yvonne (2011). Moral Development, Executive Functioning, Peak Experiences and Brain Patterns in Professional and Amateur Classical Musicians: Interpreted in Light of a Unified Theory of Performance. Consciousness and Cognition . Vol. 20.

Harung, Harald; Travis, Fred; Pensgaard, Anne Marte; Boes, Ragnhild; Cook-Greuter, Susanne; Daley, Ken (2011). Higher psycho-physiological refinement in world-class Norwegian athletes: brain measures of performance capacity. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports . Vol. 21.

Harung, Harald (2010). Stimulating Perspective and Reflection in a Course on Value-based Management: An Interdisciplinary Approach Bridging East and West. Journal of Human Values . Vol. 16. doi: 10.1177/097168581001600204

Harung, Harald; Travis, Fred; Blank, Warren; Heaton, Dennis (2009). Higher development, brain integration, and excellence in leadership. Management Decision . Vol. 47.

Harung, Harald (2004). Course on value-based management: Learning to create high-performing organizations by putting man before money. Emerald Management Xtra (EMX), Emerald Journals Online Portfolio, Bradford, England (www.emeraldinsight.com.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig