English version
Hege Roaldset

Hege Roaldset

Vitenskapelige publikasjoner

Roaldset, Hege (2010). Norwegian missionaries and Zulu converts: a case for Bakhtinian dialogue. Journal Studia Historiae Ecclesiasticae . Vol. 36.
http://www.unisa.ac.za/contents/faculties/theology...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig