English version
Helene Killmer

Helene Killmer

Kort om

Jeg er oppvokst i Tyskland. Etter at jeg studerte Speech Therapy, Linguistics og Speech and Language Pathology i Nederland og Sørafrika, jobbet jeg som logoped, foreleser og forskningsassistent i Nederland, Sveits og Tyskland. Jeg får energi av Pilates og svømming. For å slappe av leser jeg moderne og klassisk litteratur, og jeg benytter Feldenkraismetoden/Awareness through movement. Kulturelle aktiviteter som teater- og museumsbesøk er også viktige kilder til inspirasjon.

For meg som logoped er et av de viktigste målene for min forskning å kunne bedre kommunikasjonsevnen. Derfor forsker jeg på kommunikative evner og vansker hos personer med afasi. Afasi er en ervervet språkvanske, som regel en følge av slag. Afasi påvirker evnen til å produsere og forstå språk og evnen til å lese og skrive. Det påvirker funksjonen i hverdagen og dermed den sosiale inklusionen og trivelsen.

Med mit doktorgradsprosjekt ved Universitetet i Oslo ønsker jeg at opnå en bedre forståelse af den interaktive organisering af
"Deltakelse i samtaler av personer med afasi".

Jeg bruker samtaleanalyse for å undersøke hvordan kommunikasjonsvansker påvirker hverdagsaktiviteter hos mennesker med afasi. Målet er å ikke bare beskrive utfordringer, men også å peke på muligheter for forbedret deltakelse i familielivet for personer med afasi. Fokuset ligger på aktiviteter som å fortelle historier, planlegge aktiviteter, i tillegg til interaksjoner mellom foreldre med afasi og deres barn.
Prof. Dr. Jan Svennevig (University of Oslo) og Dr. Suzanne Beeke (University College London) veileder prosjektet mitt.

Samarbeid
COPACA - Communicatie en participatie bij chronische afasie
MemoGram - Grammar and memory: evidence from agrammatic aphasia and probable Alzheimer's disease in German, Italian and Greek
LOLA – the Laboratory for Oral Language Acquisition

Forskningsinteresser: Klinisk lingvistikk, Afasi, Samtaleforskning, Språkvansker

Vitenskapelige publikasjoner

Killmer-Rumpf, Helene (2023). How parents with aphasia deal with children’s resistance to requests. Clinical Linguistics & Phonetics.
https://doi.org/10.1080/02699206.2023.2226303

Fyndanis, Valantis; Miceli, Gabriele; Capasso, Rita; Killmer, Helene ; Malefaki, Sonia; Grohmann, Kleanthes K. (2022). Production of Sentential Negation in German and Italian Non-fluent Aphasia. Journal of Psycholinguistic Research.
https://doi.org/10.1007/s10936-022-09894-4

Killmer, Helene ; Svennevig, Jan; Beeke, Suzanne (2022). Requests to children by parents with aphasia. Aphasiology.
https://doi.org/10.1080/02687038.2022.2094335

Killmer, Helene ; Beeke, Suzanne; Svennevig, Jan (2021). Collaborative storytelling with a person with aphasia: Promoting agency in a multiparty interaction. 26 s. Journal of Interactional Research in Communication Disorders. Vol. 11.
https://doi.org/10.1558/jircd.20902

Killmer, Helene ; Svennevig, Jan; Beeke, Suzanne (2021). Joint planning in conversations with a person with aphasia. Journal of Pragmatics. Vol. 187.
https://doi.org/10.1016/j.pragma.2021.10.021

Noiray, Aude; Popescu, Anisia; Killmer, Helene ; Rubertus, Elina; Krüger, Stella; Hintermeier, Lisa (2019). Spoken Language Development and the Challenge of Skill Integration. Frontiers in Psychology. Vol. 10.
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02777Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig