English version
Helge Ridderstrøm

Helge Ridderstrøm

Vitenskapelige publikasjoner

Ridderstrøm, Helge (2021). Patafysikk for begynnere Øyvind Torseters bildebøker Mister Random, Avstikkere og Koblinger. Barnelitterært forskningstidsskrift . Vol. 12.

Ridderstrøm, Helge (2020). 'The Second What': Science, Tragedy and the Mental Abyss in Forensic Files. Series. International Journal of TV Serial Narratives .

Ridderstrøm, Helge (2019). Virkelighetskrim Mysteriers møteplass. Tidsskrift for kulturforskning .

Ridderstrøm, Helge (2019). Borges' digitale bibliotek. Skjerdingstad, Kjell Ivar; Tveit, Åse Kristine (Red.). Biblioteket i litteraturen. kapittel 11. s. 323-351. Pax Forlag.

Ridderstrøm, Helge (2019). Biblioteket i ekstremismens tid: Alexandria og Agora. Skjerdingstad, Kjell Ivar; Tveit, Åse Kristine (Red.). Biblioteket i litteraturen. kapittel 4. s. 93-118. Pax Forlag.

Ridderstrøm, Helge (2018). Class Concerns in a Heritage Setting: Viewers' Responses to Downton Abbey on IMDb. Series. International Journal of TV Serial Narratives . Vol. 4.
https://series.unibo.it/article/view/7960/8716

Ridderstrøm, Helge; Skjerdingstad, Kjell Ivar; Vold, Tonje (2015). Kulturformidlingens hva, hvordan og hvorfor. Teoretiske perspektiver. Ridderstrøm, Helge; Vold, Tonje (Red.). Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver. Kapittel 1. s. 15-38. Pax Forlag.

Ridderstrøm, Helge (2015). Naturfilmers formidling: Populærvitenskap, underholdning og samfunnsbehov. Ridderstrøm, Helge; Vold, Tonje (Red.). Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver. kap. 14. Pax Forlag.

Ridderstrøm, Helge (2015). Den litterære fortidskontrakten: Om å lese og formidle klassikere. Ridderstrøm, Helge; Vold, Tonje (Red.). Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver. kapittel 11. Pax Forlag.

Ridderstrøm, Helge; Vold, Tonje (2015). Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver. ISBN: 9788253037967. 395 s. Pax Forlag.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig