English version
Ida Merete Solvang

Ida Merete Solvang

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid

Emner

Politisk diskurs   NAV   Økonomisk sosialhjelp   Profesjonelt skjønn   Aktiveringspolitikk

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Solvang, Ida Merete ; Juritzen, Truls (2022). Neoliberal Modes of Governance and Social Policy: A Critical Investigation of How Contractualism Affects Social Work with Unemployed People. Baikady, Rajendra; Sajid, S. M.; Nadesan, Varoshini; Przeperski, Jaroslaw; Rezaul, Islam; Gao, Jianguo (Red.). The Palgrave Handbook of Global Social Change. s. 1-22. Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-87624-1_10-1

Solvang, Ida Merete (2020). Contextualizing social workers’ problem-solving strategies: Fostering personal emancipation and enhancing employability in clients’ activation trajectories. 14 s. Nordic Social Work Research. Vol. 10.
https://doi.org/10.1080/2156857X.2018.1540355

Solvang, Ida Merete ; Juritzen, Truls I (2018). Between empowerment and discipline: Practicing contractualism in social work. Journal of Social Work.
https://doi.org/10.1177/1468017318815326

Solvang, Ida Merete (2016). Discretionary Approaches to Social Workers' Personalisation of Activation Services for Long-term Welfare Recipients. European Journal of Social Work. Vol. 20.
https://doi.org/10.1080/13691457.2016.1188777

Solvang, Ida Merete ; Engebretsen, Eivind ; Heggen, Kristin (2012). Å forme brukers arbeidsvilje. Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin (Red.). Makt på nye måter. Universitetsforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig