English version
Jofrid Karner Smidt

Jofrid Karner Smidt

Vitenskapelige publikasjoner

Smidt, Jofrid Karner (2013). Subjektivitetsproblemet i leseteorien - et dialogisk perspektiv. Smidt, Jofrid Karner; Vold, Tonje; Oterholm, Knut (Red.). Litteratursosiologiske perspektiv. Del III, kapittel 1. Resepsjon og leserstudier.. s. 227-245. Universitetsforlaget.

Smidt, Jofrid Karner (2013). Utviklingen av litteratursosiologisk forskning i Norge. Smidt, Jofrid Karner; Vold, Tonje; Oterholm, Knut (Red.). Litteratursosiologiske perspektiv. Del I, kapittel 2, Hva er litteratursosiologi?. s. 63-88. Universitetsforlaget.

Vold, Tonje; Oterholm, Knut; Smidt, Jofrid Karner (2013). Hva er litteratursosiologi? Teoretiske perspektiv. Smidt, Jofrid Karner; Vold, Tonje; Oterholm, Knut (Red.). Litteratursosiologiske perspektiv. Kapittel. s. 21-62. Universitetsforlaget.

Smidt, Jofrid Karner; Vold, Tonje; Oterholm, Knut (2013). Litteratursosiologiske perspektiv. ISBN: 978-82-15-02097-6. 388 s. Universitetsforlaget.

Smidt, Jofrid Karner (2012). Når menn leser. Dansk biblioteksforskning . Vol. 1.

Smidt, Jofrid Karner (2011). Kulturdimensjonen i bibliotekarutdanningen. Audunson, Ragnar Andreas (Red.). Krysspeilinger: Perspektiver på bibliotek- og informasjonsvitenskap. Kapittel. s. 27-35. ABM-media AS.

Smidt, Jofrid Karner (2011). Litteratursosiologi og estetikk: Jan Mukarovsky revisited. Sakprosa . Vol. 3.
http://hdl.handle.net/10642/1019

Smidt, Jofrid Karner (2005). Lesningen, smaken og litteraturformidlingens dilemma. Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik; Aase, Laila (Red.). Kulturmøte i tekstar. Litteraturdidaktiske perspektiv. Kapittel 9. s. 157-180. Det Norske Samlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig