English version
Kirsten Halse

Kirsten Halse

Vitenskapelige publikasjoner

Halse, Kirsten; Fonn, Marianne; Christiansen, Bjørg (2013). Health education and the pedagogical role of the nurse: Nursing students learning in the clinical setting. Journal of Nursing Education and Practice (JNEP) . Vol. 4.
http://hdl.handle.net/10642/2376

Halse, Kirsten (2008). Innføring av modellen studenttett post ved klinisk sykepleievitenskap. Havnes, Anton (Red.). Utviklingsarbeid i profesjonsutdanning. Erfaringer fra førstelektorprogrammet ved Høgskolen i Oslo. kapittel. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Halse, Kirsten; Hage, Anne Merete (2006). An acute Hospital ward, densely populated with students during a 12-week Clinical Study Period. Journal of Nursing Education . Vol. 45.

Halse, Kirsten (2005). Kliniske studier i sykepleierutdanningen. Studenters læring når en stor gruppe studenter sammen overtar ansvaret for pasienter. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning . Vol. 7.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig