English version
Linn Eik Ulvøy

Linn Eik Ulvøy

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Helgesen, Ann Karin; Ulvøy, Lin Eik ; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2021). Prehospital assessment and management of postpartum haemorrhage– healthcare personnel’s experiences and perspectives. 8 s. BMC Emergency Medicine. Vol. 21.
https://doi.org/10.1186/s12873-021-00490-8Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig