English version
Magne Jørgensen

Magne Jørgensen

Fagområder

Emner

Informatikk   Databehandling   Estimering   Kvalitetssikring   Prosessforbedring   Systemutvikling

Vitenskapelige publikasjoner

Welde, Morten; Jørgensen, Magne; Larssen, Per Fridtjof; Halkjelsvik, Torleif (2019). Estimering av kostnader i store statlige prosjekter: Hvor gode er estimatene og usikkerhetsanalysene i KS2-rapportene?. ISBN: 978-82-93253-81-5. 96 s.
http://hdl.handle.net/11250/2633437

Jørgensen, Magne; Halkjelsvik, Torleif (2019). Sequence effects in the estimation of software development effort. Journal of Systems and Software .

Jørgensen, Magne (2019). Relationships Between Project Size, Agile Practices, and Successful Software Development: Results and Analysis. IEEE Software. Vol. 36.

Jørgensen, Magne (2019). Evaluating probabilistic software development effort estimates: Maximizing informativeness subject to calibration. Information and Software Technology . Vol. 115.

Halkjelsvik, Torleif; Jørgensen, Magne (2018). Time Predictions: Understanding and Avoiding Unrealism in Project Planning and Everyday Life. ISBN: 978-3-319-74952-5. 122 s. Springer.
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F97...

Mohagheghi, Parastoo; Jørgensen, Magne (2017). What Contributes to the Success of IT Projects? An Empirical Study of IT Projects in the Norwegian Public Sector. Journal of Software . Vol. 12.
http://www.jsoftware.us/vol12/287-SE019.pdf

Jørgensen, Magne; Yamashita, Aiko (2016). Cultural Characteristics and Their Connection to Increased Risk of Software Project Failure. Journal of Software . Vol. 11.

Jørgensen, Magne (2016). Better Selection of Software Providers through Trialsourcing. IEEE Software. Vol. 33.

Løhre, Erik; Jørgensen, Magne (2016). Numerical anchors and their strong effects on software development effort estimates. Journal of Systems and Software . Vol. 116.

Jørgensen, Magne; Dybå, Tore; Liestøl, Knut; Sjøberg, Dag (2016). Incorrect results in software engineering experiments: How to improve research practices. Journal of Systems and Software . Vol. 116.
http://hdl.handle.net/11250/2478997

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig