English version
Mahdi Kioumarsi

Mahdi Kioumarsi

Kort om

Mahdi Kioumarsi er førsteamanuensis ved Institutt for bygg- og energiteknikk ved OsloMet — Oslo Metropolitan University i Oslo, Norge. Han har en doktorgrad i konstruksjonsteknikk, fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).
Hans forskning har strekket seg fra stor skala (komplette strukturer) til liten skala (materialnivå) innen betongkonstruksjoner. I tillegg er hans forskning kombinasjonen av modellering og eksperimentelt arbeid. Modelleringen inkluderer både bruk av ikke-lineære endelige elementanalyser og analytiske beregninger.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Bygg-, anleggs- og transportteknologi   Bygningsmaterialer   Konstruksjonsteknologi

Emner

Jordskjelvrisiko   Konstruksjonsanalyse   Elementmetoder   Numerisk analyse   Korrosjon   Bygg og anlegg   Durabilitet   Betong   Oppførsel til stålrammer   Betongkonstruksjoner   Bestandighet og levetid   Seismikk   Eksperimentell Atferdsanalyse   Byggevarer   Armeringskorrosjon   Bygninger og infrastruktur   Reinforced concrete   Finite element analysis   FRCM

Land

Norge

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Zucconi, Maria; Marcello, Sabene; Kioumarsi, Mahdi; Ferracuti, Barbara (2020). Pre-code RC bare frame: Seismic retrofit with alternative strategies. AIP Conference Proceedings . Vol. 2293.

Benenato, Armando; Ferracuti, Barbara; Imperatore, Stefania; Kioumarsi, Mahdi (2020). Bond strength of RC elements with consideration of corrosion: An experimental survey. AIP Conference Proceedings . Vol. 2293.

Bypour, Maryam; Kioumarsi, Mahdi; Zucconi, Maria (2020). Effect of stiffeners on behavior of steel plate shear wall with rectangular openings. AIP Conference Proceedings . Vol. 2293.

Arshadi, Hamed; Kheyroddin, Ali; Naderpour, Hosein; Kioumarsi, Mahdi (2020). Experimental investigation into the failure process of exterior beam-column joints with high-strength reinforcements. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering . Vol. 910.

Bypour, Maryam; Kioumarsi, Mahdi; Yekrangnia, Mohammad (2020). Shear capacity prediction of stiffened steel plate shear walls (SSPSW) with openings using response surface method. Engineering structures. Vol. 226.

Ahmadi, Masoud; Kheyroddin, Ali; Dalvand, Ahmad; Kioumarsi, Mahdi (2020). New empirical approach for determining nominal shear capacity of steel fiber reinforced concrete beams. Construction and Building Materials . Vol. 234.

Shabani, Amirhosein; Kioumarsi, Mahdi; Plevris, Vagelis; Stamatopoulos, Haris (2020). Structural Vulnerability Assessment of Heritage Timber Buildings: A Methodological Proposal. 20 s. Forests . Vol. 11.

Moradi, Mohammad Javad; Roshani, Mohammad Mahdi; Shabani, Amirhosein; Kioumarsi, Mahdi (2020). Prediction of the Load-Bearing Behavior of SPSW with Rectangular Opening by RBF Network. Applied Sciences .

Imperatore, Stefania; Kioumarsi, Mahdi (2019). Seismic behavior of irregular RC-Frames damaged by corrosion. Zingoni, Alphose (Red.). Advances in Engineering Materials, Structures and Systems: Innovations, Mechanics and Applications. 25. s. 2197-2203. CRC Press.

Halimi, Mojtaba; Kioumarsi, Mahdi; Bakhshi, Hossein; Sarkardeh, Hamed (2019). Numerical Investigation on Effects of Steel Fibers Content on Flexural Behavior of UHPCC. Zingoni, Alphose (Red.). Advances in Engineering Materials, Structures and Systems: Innovations, Mechanics and Applications. 18. s. 1403-1409. CRC Press.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig