English version
Mahdi Kioumarsi

Mahdi Kioumarsi

Kort om

Mahdi Kioumarsi er førsteamanuensis ved Institutt for bygg- og energiteknikk ved OsloMet — Oslo Metropolitan University i Oslo, Norge. Han har en doktorgrad i konstruksjonsteknikk, fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).
Hans forskning har strekket seg fra stor skala (komplette strukturer) til liten skala (materialnivå) innen betongkonstruksjoner. I tillegg er hans forskning kombinasjonen av modellering og eksperimentelt arbeid. Modelleringen inkluderer både bruk av ikke-lineære endelige elementanalyser og analytiske beregninger.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Bygg-, anleggs- og transportteknologi   Bygningsmaterialer   Konstruksjonsteknologi

Emner

Konstruksjonsanalyse   Elementmetoder   Numerisk analyse   Korrosjon   Bygg og anlegg   Durabilitet   Betong   Oppførsel til stålrammer   Betongkonstruksjoner   Bestandighet og levetid   Seismikk   Eksperimentell Atferdsanalyse   Byggevarer   Armeringskorrosjon   Bygninger og infrastruktur   FRCM   Reinforced concrete   Finite element analysis

Land

Norge

Forskningsprosjekter

  • HYPERION

    HYPERION vil produsere et avansert verktøy for å vurdere trusler om klimaendringer i takt med andre naturlige farer for kulturminner.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Kheyroddin, Ali; Arshadi, Hamed; Gudarzi, Mehran; Kioumarsi, Mahdi (2022). Parametrical Study on the Seismic Performance of Post-installed Anchors Using Injectable Epoxy Mortars. Arjun, Sil; Denise-Penelope N., Kontoni; Rathish Kumar, Pancharathi (Red.). Recent Trends in Civil Engineering. Lecture Notes in Civil Engineering. vol. 274. s. 441-454. Springer.

Shabani, Amirhosein; Kioumarsi, Mahdi (2022). Hyperomet: An OpenSees interface for nonlinear analysis of unreinforced masonry buildings. 7 s. SoftwareX . Vol. 20.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/...

Dabiri, Hamed; Kioumarsi, Mahdi; Kheyroddin, Ali; Kandiri, Amirreza; Sartipi, Farid (2022). Compressive strength of concrete with recycled aggregate; a machine learning-based evaluation. Cleaner Materials. Vol. 3.

Shabani, Amirhosein; Skamantzari, Margarita; Tapinaki, Sevasti; Georgopoulos, Andreas; Plevris, Vagelis; Kioumarsi, Mahdi (2022). 3D simulation models for developing digital twins of heritage structures: challenges and strategies. Procedia Structural Integrity . Vol. 37.

Shabani, Amirhosein; Feyzabadi, Mohyeddin; Kioumarsi, Mahdi (2022). Model updating of a masonry tower based on operational modal analysis: The role of soil-structure Interaction. 18 s. Case Studies in Construction Materials . Vol. 16.

Vahidpour, Mahdi; Kheyroddin, Ali; Kioumarsi, Mahdi (2022). Experimental Investigation on Flexural Capacity of Reinforced Concrete Beams Strengthened with 3D-Fiberglass, CFRP and GFRP. International Journal of Concrete Structures and Materials . Vol. 16.

Shabani, Amirhosein; Kioumarsi, Mahdi (2022). A novel macroelement for seismic analysis of unreinforced masonry buildings based on MVLEM in OpenSees. 19 s. Journal of Building Engineering . Vol. 49.

Shabani, Amirhosein; Ademi, Agon; Kioumarsi, Mahdi (2022). Structural Model Updating of a Historical Stone Masonry Tower in Tønsberg, Norway. Vayas, Ioannis; M. Mazzolani, Federico (Red.). Protection of Historical Constructions. 2. Springer.

Azarhomayun, Fazel; Haji, Mohammad; Kioumarsi, Mahdi; Shekarchi, Mohammad (2022). Effect of calcium stearate and aluminum powder on free and restrained drying shrinkage, crack characteristic and mechanical properties of concrete. Cement & Concrete Composites . Vol. 125.

Shabani, Amirhosein; Alinejad, Ali; Teymouri, Mohammad; Nascimento Costa, André; Shabani, Mahgol; Kioumarsi, Mahdi (2021). Seismic Vulnerability Assessment and Strengthening of Heritage Timber Buildings: A Review. Buildings .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig