English version
Mahdi Kioumarsi

Mahdi Kioumarsi

Kort om

Mahdi Kioumarsi er førsteamanuensis ved Institutt for bygg- og energiteknikk ved OsloMet — Oslo Metropolitan University i Oslo, Norge. Han har en doktorgrad i konstruksjonsteknikk, fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).
Hans forskning har strekket seg fra stor skala (komplette strukturer) til liten skala (materialnivå) innen betongkonstruksjoner. I tillegg er hans forskning kombinasjonen av modellering og eksperimentelt arbeid. Modelleringen inkluderer både bruk av ikke-lineære endelige elementanalyser og analytiske beregninger.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Bygg-, anleggs- og transportteknologi   Bygningsmaterialer   Konstruksjonsteknologi

Emner

Konstruksjonsanalyse   Elementmetoder   Numerisk analyse   Korrosjon   Bygg og anlegg   Durabilitet   Betong   Oppførsel til stålrammer   Betongkonstruksjoner   Bestandighet og levetid   Seismikk   Eksperimentell Atferdsanalyse   Byggevarer   Armeringskorrosjon   Bygninger og infrastruktur   FRCM   Reinforced concrete   Finite element analysis

Land

Norge

Forskningsprosjekter

  • HYPERION

    HYPERION vil produsere et avansert verktøy for å vurdere trusler om klimaendringer i takt med andre naturlige farer for kulturminner.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Kioumarsi, Mahdi; Dabiri, Hamed; Kandiri, Amirreza; Farhangi, Visar (2023). Compressive strength of concrete containing furnace blast slag; optimized machine learning-based models. Cleaner Engineering and Technology . Vol. 13.

Farahzadi, Leila; Kioumarsi, Mahdi (2023). Application of machine learning initiatives and intelligent perspectives for CO2 emissions reduction in construction. Journal of Cleaner Production . Vol. 384.

Farahzadi, Leila; Kioumarsi, Mahdi (2022). Intelligent Initiative to Reduce CO2 Emissions in Construction. 8th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS Congress 2022). 1476. European Community on Computional Methods in Applied Sciences (ECCOMAS).

Kioumarsi, Mahdi; Plevris, Vagelis; Shabani, Amirhosein (2022). Vulnerability assessment of cultural heritage structures. 8th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS Congress 2022). 487. European Community on Computional Methods in Applied Sciences (ECCOMAS).
https://www.scipedia.com/public/Kioumarsi_et_al_20...

Shabani, Amirhosein; Kioumarsi, Mahdi (2022). Pros and cons of various equivalent frame models for nonlinear analysis of URM buildings. 8th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS Congress 2022). paper. European Community on Computional Methods in Applied Sciences (ECCOMAS).
https://www.scipedia.com/public/Shabani_Kioumarsi_...

Shabani, Amirhosein; Kioumarsi, Mahdi (2022). Optimal sensor placement techniques for modal identification of historical masonry structures. Procedia Structural Integrity . Vol. 42.

Kheyroddin, Ali; Arabsarhangi, Reza; Shabani, Amirhosein; Kioumarsi, Mahdi (2022). Optimal placement of coupling elements of RC shear walls using endurance time method. Procedia Structural Integrity . Vol. 42.

Kheyroddin, Ali; Arshadi, Hamed; Gudarzi, Mehran; Kioumarsi, Mahdi (2022). Parametrical Study on the Seismic Performance of Post-installed Anchors Using Injectable Epoxy Mortars. Arjun, Sil; Denise-Penelope N., Kontoni; Rathish Kumar, Pancharathi (Red.). Recent Trends in Civil Engineering. Lecture Notes in Civil Engineering. vol. 274. s. 441-454. Springer.

Shabani, Amirhosein; Kioumarsi, Mahdi (2022). Hyperomet: An OpenSees interface for nonlinear analysis of unreinforced masonry buildings. 7 s. SoftwareX . Vol. 20.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/...

Dabiri, Hamed; Kioumarsi, Mahdi; Kheyroddin, Ali; Kandiri, Amirreza; Sartipi, Farid (2022). Compressive strength of concrete with recycled aggregate; a machine learning-based evaluation. Cleaner Materials . Vol. 3.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig