English version
Marianne Moss

Marianne Moss

Kort om

Jeg jobber i teamet virksomhetskommunikasjon i avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon, med hovedfokus på internkommunikasjon.

Teamet har ansvar for løpende kommunikasjonsstøtte til ledelsen, styret og organisasjonen, strategisk rådgiving når budskap skal utformes og kommuniseres eksternt og internt, redaktøransvar for ansatt.oslomet.no, og gjennomføring av store OsloMet-arrangementer.

Administrative arbeidsområder

Nettpublisering   Internkommunikasjon