English version
Martin Sønsterud Skogheim

Martin Sønsterud Skogheim

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Skogheim, Martin Sønsterud (2023). “I Stay Because of My Students“: Urban Lower Secondary School Teachers' Experiences of Belonging at Work. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). Vol. 7.
https://doi.org/10.7577/njcie.5533Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig