English version
Merete Tunestveit

Merete Tunestveit

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Tunestveit, Merete ; Njøs, Berit Marie; Seim, Sissel (2022). Collective participation of children and young people in child welfare services–opportunities and challenges. 13 s. European Journal of Social Work.
https://doi.org/10.1080/13691457.2022.2092073

Tunestveit, Merete ; Mæhle, Magne Olav; Ulvik, Oddbjørg Skjær (2021). Deltaking i barnevernet - ein analyse av ungdomar sine forteljingar i lys av posisjoneringsteori. 15 s. Tidsskriftet Norges Barnevern.
https://doi.org/10.18261/ISSN1891-1838-2021-01-02

Tunestveit, Merete (2020). The research circle as a strategy for developing knowledge about children’s participation in child welfare services. 13 s. European Journal of Social Work.
https://doi.org/10.1080/13691457.2020.1838449Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig