English version
Peter Schild

Peter Schild

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Analyse   Anvendt matematikk   Arkitektur og bygningsteknologi   Arkitektur- og designteori   Konstruksjonsteknologi   Maskinteknisk energi- og miljøteknologi   Matematikk og naturvitenskap   Mekaniske og strømningstekniske fag   Meteorologi   Miljøteknologi   Prosjekterings- og formgivningsmetodikk

Emner

Luftforurensning   Fornybare energikilder   Solenergi   Stråling   Datasimulering   Varmepumpeteknikk   Kuldeteknikk   Energibruk   Stokastisk simulering   Plan og bygningsloven   Bygningsforvaltning   Bygningsfysikk   Energieffektivitet   Energigjenvinning   Ventilasjonsanlegg   Energi- og klimaplaner   Varme og Massetransport   Termisk komfort   Bærekraftige energisystemer   Optimalisering   Inneklima

Samarbeidsrelasjoner

Bistilling: Seniorforsker ved SINTEF Byggforsk

Vitenskapelige publikasjoner

Schild, Peter (2020). BuildSim Nordic 2020. Book of Abstracts. International Conference Organized by IBPSA-Nordic 13th-14th October 2020, Oslo. ISBN: 978-82-8364-267-4. 91 s.
http://hdl.handle.net/20.500.12199/6424

Georges, Laurent; Haase, Matthias; Novakovic, Vojislav; Schild, Peter (2020). International Conference Organised by IBPSA-Nordic, 13th–14th October 2020, OsloMet. BuildSIM-Nordic 2020. Selected papers. ISBN: 978-82-536-1679-7. 359 s. SINTEF akademisk forlag.
https://sintef.brage.unit.no/sintef-xmlui/handle/1...

Thunshelle, Kari; Nordby, Henrik S.; Solberg, Håkon Rikoll; Holøs, Sverre Bjørn; Schild, Peter (2020). Acceptable air velocities using demand-controlled ventilation for individual cooling. 7 s. E3S Web of Conferences . Vol. 172.
https://hdl.handle.net/11250/2671424

Solberg, Håkon Rikoll; Thunshelle, Kari; Schild, Peter (2020). Thermal comfort, thermal sensation and skin temperature measurements using demand-controlled ventilation for individual cooling. 7 s. E3S Web of Conferences . Vol. 172.
https://hdl.handle.net/11250/2671416

Rabani, Mehrdad; Madessa, Habtamu Bayera; Nord, Natasa; Schild, Peter (2019). Performance analysis of an active diffuser in mixing ventilation for cell office by using numerical approach. 6 s. E3S Web of Conferences . Vol. 111.
http://hdl.handle.net/11250/2618489

Rabani, Mehrdad; Madessa, Habtamu Bayera; Nord, Natasa; Schild, Peter; Mysen, Mads (2019). Performance assessment of all-air heating in an office cubicle equipped with an active supply diffuser in a cold climate. Building and Environment . Vol. 156.
http://hdl.handle.net/11250/2594558

Mysen, Mads; Holøs, Sverre Bjørn; Yang, Aileen; Thunshelle, Kari; Schild, Peter (2019). What should the Minimum Ventilation Rate Be in a Demand-Controlled Ventilation Strategy?. Johansson, Dennis; Bagge, Hans; Wahlström, Åsa (Red.). Cold Climate HVAC 2018 - Sustainable Buildings in Cold Climates. 29. s. 339-349. Springer.

Mysen, Mads; Holøs, Sverre Bjørn; Thunshelle, Kari; Yang, Aileen; Vik, Ole-Hugo Sandsnes; Fredriksen, Tore; Schild, Peter (2018). Control procedure for demand controlled ventilation performance. Kosonen, Risto; Ahola, Mervi; Narvanne, Jarkko (Red.). Roomvent&Ventilation 2018: Excellent Indoor Climate and High Performing Ventilation. Proceedings. Track 1 – Personal conditions: Demand controlled ventilation (DCV). s. 115-120.

Holøs, Sverre Bjørn; Yang, Aileen; Lind, Merethe; Thunshelle, Kari; Schild, Peter; Mysen, Mads (2018). VOC emission rates in newly built and renovated buildings, and the influence of ventilation – a review and meta-analysis. The International Journal of Ventilation .
http://hdl.handle.net/11250/2486277

Mysen, Mads; Schild, Peter; Wahlstrøm, Åsa (2016). Functional performance check of Demand Controlled Ventilation - The load tests Max-max-min and Min-min-max. Heiselberg, Per Kvols (Red.). CLIMA 2016 - Proceedings of the 12th REHVA World Congress. Vol. 8.
http://vbn.aau.dk/files/233777859/paper_176.pdf

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig