English version
Pietro Murano

Pietro Murano

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Annen informasjonsteknologi

Emner

Bedømmelse   Grenseflater   Brukergrensesnitt   Software agenter   Brukervennlighet   Datateknikk   Universell utforming av IKT   Menneske maskin interaksjon   Human Computer Interaction   Brukeropplevelse   Brukersentrert design   Interaksjon

Land

Norge

Vitenskapelige publikasjoner

Munir, Mubashar; Murano, Pietro (2023). The Usability of Hidden Functional Elements in Mobile User Interfaces. Brodsky, Alexander (Red.). Proceedings of the 25th International Conference on Enterprise Information Systems. s. 256-263. SciTePress.

Aljasim, Alyaa; Murano, Pietro (2023). Designing User Interface Toggles for Usability. Journal of Usability Studies. Vol. 18.

Shrestha, Sayush Lal; Murano, Pietro (2022). The Design and Evaluation of an Online Dictionary User Interface. 10 s. International Journal of Computing and Digital Systems. Vol. 11.
https://doi.org/10.12785/ijcds/110189

Keya, Rashika Tasnim; Murano, Pietro (2022). Is carousel interaction really usable?. First Monday. Vol. 27.
https://doi.org/10.5210/fm.v27i1.11801

Chaudhary, Karan Singh; Murano, Pietro (2021). The Design and Evaluation of a New Smartwatch User Interface. International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM). Vol. 15.
https://doi.org/10.3991/ijim.v15i13.22701

Murano, Pietro; Sharma, Sushil (2020). A Usability Evaluation of Web User Interface Scrolling Types. 17 s. First Monday. Vol. 25.
https://doi.org/10.5210/fm.v25i3.10309

Awale, Bikram; Murano, Pietro (2020). A Preliminary Usability and Universal Design Evaluation of a Television App User Interface. 11 s. Baltic Journal of Modern Computing. Vol. 8.
https://doi.org/10.22364/BJMC.2020.8.3.03

Suru, Hassan Umar; Murano, Pietro (2019). Security and User Interface Usability of Graphical Authentication Systems – A Review. 20 s. International Journal of Computer Trends and Technology. Vol. 67.
https://doi.org/10.14445/22312803/IJCTT-V67I2P104

Murano, Pietro (2018). A new user interface for a text proofreading web portal in a digitization and crowdsourcing context. International Journal of Web Information Systems. Vol. 14.
https://doi.org/10.1108/IJWIS-05-2017-0042

Shrestha, Suraj; Murano, Pietro (2018). AN ALGORITHM FOR AUTOMATICALLY DETECTING DYSLEXIA ON THE FLY. 18 s. International Journal of Computer Science & Information Technology (IJCSIT). Vol. 10.
https://doi.org/10.5121/ijcsit.2018.10301

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig