English version
Kamalan Rashasingham

Kamalan Rashasingham

Administrative arbeidsområder

Digitalisering

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Rashasingham, Kamalan ; Hjelseth, Eilif (2021). Exploring the degree of automated process metrics inconstruction management. Scherer, Raimar; Semenov, Vitaly (Red.). ECPPM 2021 – eWork and eBusiness in Architecture, Engineering and Construction. s. 502-510. CRC Press.
https://doi.org/10.1201/9781003191476-68Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig