English version
Ruta Zmuidzinaite

Ruta Zmuidzinaite

Kort om

Jeg er en del av Innovasjonsgruppen ved Avdeling for forskning og utvikling og mitt hoved ansvarsområde er sosial innovasjon og innovasjon i offentlig sektor. Jeg bidrar til å bygge innovasjonskultur ved OsloMet, øke forståelse om sosial innovasjon og innovasjon i offentlig sektor, koble forskere med praktikere og omvent, bygge relevante nettverk samt struktur rundt støtteaparatet slik at forksning kunne anvendes på en lett, forståelig og efektiv måte.

Administrative arbeidsområder

EU   Finansiering   Eksterne relasjoner   Forskningskvalitet   Forskningspolitikk   Forskningsstrategi   Innovasjon

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Zmuidzinaite, Ruta; Zalgeviciene, Sandra; Uziene, Lina (2021). Factors influencing the performance of technology transfer offices: The case of the european consortium of innovative universities. 12 s. Engineering Economics. Vol. 32.
https://doi.org/10.5755/j01.ee.32.3.25785Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig