English version
Shailendra Bhandari

Shailendra Bhandari

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Bhandari, Shailendra ; Overskott, Sebastian Testanière; Adamopoulos, Ioannis; Lind, Pedro ; Denysov, Sergiy ; Nichele, Stefano (2022). Evolving Quantum Circuits to Implement Stochastic and Deterministic Cellular Automata Rules. Chopard, Bastien; Bandini, Stefania; Dennunzio, Alberto; Arabi Haddad, Mira (Red.). Cellular Automata, 15th International Conference on Cellular Automata for Research and Industry, ACRI 2022, Geneva, Switzerland, September 12–15, 2022, Proceedings. s. 119-129. Springer.
https://doi.org/doi.org/10.1007/978-3-031-14926-9_Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig