English version
Sarra Drissi

Sarra Drissi

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Lu, Bao; Drissi, Sarra; Liu, Jianhui; Hu, Xiang; Song, Baixin; Shi, Caijun (2022). Effect of temperature on CO2 curing, compressive strength and microstructure of cement paste. 12 s. Cement and Concrete Research . Vol. 157.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig