English version
Dimitrios Kraniotis

Dimitrios Kraniotis

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Arkitektur og bygningsteknologi   Bygningsfag   Bygningsmaterialer

Emner

Livsløpsanalyse   Bygningsfysikk   Trekonstruksjoner   Varme og Massetransport   Inneklima   Energibruk i bygninger   Fukt

Land

Hellas   Norge

Forskningsprosjekter

  • HYPERION

    HYPERION vil produsere et avansert verktøy for å vurdere trusler om klimaendringer i takt med andre naturlige farer for kulturminner.

Vitenskapelige publikasjoner

Choidis, Petros; Kraniotis, Dimitrios; Lehtonen, Ilari; Hellum, Bente (2021). AModelling Approach for the Assessment of Climate Change Impact on the Fungal Colonization of Historic Timber Structures. 28 s. Forests . Vol. 12.
https://www.mdpi.com/1999-4907/12/7/819

Kontoleon, Karolos; Stefanidou, Maria; Saboor, Shaik; Mazzeo, Domenico; Karaoulis, Apostolos; Zenginis, Dimitrios; Kraniotis, Dimitrios (2021). Defensive behaviour of building envelopes in terms of mechanical and thermal responsiveness by incorporating PCMs in cement mortar layers. 17 s. Sustainable Energy Technologies and Assessments . Vol. 47.

Koh, Chuen Hon (Alex); Kraniotis, Dimitrios (2021). Hygrothermal performance, energy use and embodied emissions in straw bale buildings. 14 s. Energy and Buildings . Vol. 245.

Choidis, Petros; Tsikaloudaki, Katerina; Kraniotis, Dimitrios (2020). Hygrothermal performance of log walls in a building of 18th century and prediction of climate change impact on biological deterioration. 8 s. E3S Web of Conferences . Vol. 172.

Hon, Koh Chuen; Kraniotis, Dimitrios (2020). A Review of Material Properties and Performance of Straw Bale as Building Material. 14 s. Construction and Building Materials . Vol. 259.

Rubinetti, Donato; Weiss, Daniel A.; Kraniotis, Dimitrios; Chaudhuri, Arnab (2020). Fully integrated numerical design tool to assess the thermal performance of phase change materials (PCM) in the built environment. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES) . Vol. 410.
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-13...

Svortevik, Vilde Jacobsen; Engevik, Mathias Berntzen; Kraniotis, Dimitrios (2020). Use of cross laminated timber (CLT) in industrial buildings in Nordic climate – A case study. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES) . Vol. 410.
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-13...

Hsu, Yun-Sheng; Zheng, Xiaofeng; Kraniotis, Dimitrios; Gillott, Mark; Lee, Shin-Ku; Wood, Christopher J (2019). Insights into the impact of wind on the Pulse airtightness test in a UK dwelling. et al., , (Red.). Proceedings of the 40th AIVC Conferenece. 8th TightVent Conference. 6th Venticool Conference. From energy crisis to sustainable indoor climate – 40 years of AIVC. Session 1B - Test methods for building air tightness. s. 70-79. Air Infiltration and Ventilation Centre (AIVC).

Kraniotis, Dimitrios; Chaudhuri, Arnab (2019). CFD modelling of fan pressurization method in buildings - The impact of dynamic wind on airtightness tests. et al., , (Red.). Proceedings of the 40th AIVC Conferenece. 8th TightVent Conference. 6th Venticool Conference. From energy crisis to sustainable indoor climate – 40 years of AIVC. 5B. s. 729-729. Air Infiltration and Ventilation Centre (AIVC).

Nore, Kristine; Kraniotis, Dimitrios; Sortland, May-Linn (2018). Wood as an Exposed Building Material for Indoor Climate Adaptation. Springer Proceedings in Energy .
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-03...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig