English version
Signe Zenia Hulgaard-Bruvold

Signe Zenia Hulgaard-Bruvold

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Hulgaard-Bruvold, Signe Zenia ; Leonhardt, Marja (2022). Hvem kan jeg tale med? Et kvalitativt studie af hvem unge taler med, når de har problemer. Klinisk Sygepleje. Vol. 36.
https://doi.org/10.18261/ks.36.2.6Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig