English version
Sonja Susnic

Sonja Susnic

Kort om

Underviser i karriereveiledning og veiledning
Masteroppgave: "Overgangern fra elev til student, sett med studenter i høyere utdanning sine øyne"
Utviklet modellen "Modell for problemløsning i overgangsfaser". Denne holder jeg foredrag om i tilknytning til temaer som karrierelæring og endringsprosesser. Modellen kan brukes tverrfaglig og er universell på temaet overgngsfaser.

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Susnic, Sonja (2021). Et verktøy for overgangene. https://www.vejlederforum.dk/.
https://www.vejlederforum.dk/page1437.aspx?recordi...

Susnic, Sonja (2021). Digitalt åpent seminar ved master i karriereveiledning: "Modell for problemløsning i overgangsfaser". Digitalt åpent seminar ved master i karriereveiledning. Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Sørøst-Norge.
https://veilederforum.no/digitalt-apent-seminar-ve...

Susnic, Sonja (2020). Karriereveiledning for nyankomne flyktninger.
https://veilederforum.no/artikler/ulike-malgrupper...

Susnic, Sonja (2020). Model for problem-solving in transition phases. The NoRNet Conference 2021 Career in the post-welfare society: Precariousness, work migration and transitions. The Nordic Research Network on Transitions, Career, Guidance.
https://www.hvl.no/en/research/conference/career-i...

Susnic, Sonja (2020). Et verktøy for overgangene. Veilederforum.no.
https://veilederforum.no/artikler/metode-og-verkto...

Susnic, Sonja (2020). #43 Ukens gjest, karriereveileder Sonja Susnic om problemløsning, overganger og læring https://podcasts.apple.com/no/podcast/43-ukens-gjest-karriereveileder-sonja-susnic-om-probleml%C3%B8sning/id1475007704?i=1000477282906.

Susnic, Sonja (2019). Overgangen fra elev til student, sett med studenter i høyere utdanning sine øyne. 100 s.
https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/...

Susnic, Sonja (2019). - For lite karriereveiledning i skolen.
https://www.folkehogskole.no/blogg/for-lite-karrie...

Susnic, Sonja (2015). Hvordan bruke karriereverktøy i veiledningen?. Veilederforum.no.
https://veilederforum.no/artikler/metode-og-verkto...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig