English version
Stine Hulleberg Johansen

Stine Hulleberg Johansen

Kort om

EU-teamet i FoU-seksjonen støtter forskere ved HiOA i arbeidet med å hente inn ekstern finansiering til forskningsprosjekter, primært fra EUs finansieringsordninger. Vi bistår i alle faser av søknadsutviklingen, fra idéutvikling til innsending av søknaden.

Administrative arbeidsområder

EU   Innovasjon   Finansiering   Prosjektledelse   Internasjonalt samarbeid   Mobilitet   Forskningssamarbeid   Eksterne relasjoner   Kompetanseutvikling   Nettverk