English version
Stine Hulleberg Johansen

Stine Hulleberg Johansen

Kort om

EU-teamet i FoU-seksjonen støtter forskere ved HiOA i arbeidet med å hente inn ekstern finansiering til forskningsprosjekter, primært fra EUs finansieringsordninger. Vi bistår i alle faser av søknadsutviklingen, fra idéutvikling til innsending av søknaden.

Administrative arbeidsområder

EU   Innovasjon   Finansiering   Prosjektledelse   Internasjonalt samarbeid   Mobilitet   Forskningssamarbeid   Eksterne relasjoner   Kompetanseutvikling   Nettverk

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Johansen, Stine Hulleberg (2020). A Contrastive Approach to the Types of Hedging Strategies Used in Norwegian and English Informal Spoken Conversations. Contrastive Pragmatics: A Cross-Disciplinary Journal .
http://hdl.handle.net/10852/78435

Johansen, Stine Hulleberg (2019). Exploring the Use of Probes in a Corpus Pragmatic Study of Hedging Strategies. Nordic Journal of English Studies . Vol. 18.
http://hdl.handle.net/10852/76228Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig