English version
Stine Hulleberg Johansen

Stine Hulleberg Johansen

Kort om

EU-teamet i FoU-seksjonen støtter forskere ved HiOA i arbeidet med å hente inn ekstern finansiering til forskningsprosjekter, primært fra EUs finansieringsordninger. Vi bistår i alle faser av søknadsutviklingen, fra idéutvikling til innsending av søknaden.

Administrative arbeidsområder

EU   Innovasjon   Finansiering   Prosjektledelse   Internasjonalt samarbeid   Mobilitet   Forskningssamarbeid   Eksterne relasjoner   Kompetanseutvikling   Nettverk

Vitenskapelige publikasjoner

Rygg, Kristin; Johansen, Stine Hulleberg (2023). When the Norwegian 'politeness marker' vennligst becomes impolite. 22 s. Journal of Politeness Research .
http://hdl.handle.net/10852/102434

Johansen, Stine Hulleberg (2020). Hedging in spoken conversations by Norwegian learners of English. Nordic Journal of Modern Language Methodology (NJMLM) . Vol. 8.
http://hdl.handle.net/10852/82906

Johansen, Stine Hulleberg (2020). “I guess anyone would do that wouldn’t they?” How do native speakers of Norwegian and English hedge in informal conversations?. Languages in Contrast: International Journal for Contrastive Linguistics .

Johansen, Stine Hulleberg (2020). A Contrastive Approach to the Types of Hedging Strategies Used in Norwegian and English Informal Spoken Conversations. Contrastive Pragmatics: A Cross-Disciplinary Journal (JOCP) .
http://hdl.handle.net/10852/78435

Johansen, Stine Hulleberg (2019). Exploring the Use of Probes in a Corpus Pragmatic Study of Hedging Strategies. Nordic Journal of English Studies (NJES) . Vol. 18.
http://hdl.handle.net/10852/76228Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig