English version
Terje Ulv Throndsen

Terje Ulv Throndsen

Kort om

Bakgrunn

2023 -          Universitetslektor, OsloMet

2019-2023 Stipendiat, Institutt for Spesialpedagogikk, UiO

2017-2018 Vitenskapelig assistent, Institutt for Spesialpedagogikk, UiO

2015-2017 Master i spesialpedagogikk, fordypning spesifikke lærevansker, UiO

2008-2015 Pedagogisk leder/Førskolelærer/Barnehagelærer, Bråten Barnehage

2010-2012 Miljøterapeut, Tangen barnevernsinstitusjon

2005-2008 Bachelor Førskolelærerutdanning, HiO

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Throndsen, Terje Ulv ; Lindskog, Marcus; Niemivirta, Markku; Mononen, Riikka (2022). Does mathematics anxiety moderate the effect of problem difficulty on cognitive effort?. Scandinavian Journal of Psychology.
https://doi.org/10.1111/sjop.12852Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig