Thanh Van Do

Thanh Van Do

Fagområder

Emner

Mobile terminalplatformer, Mobilitetshåndtering, Mobile applikasjoner og tjenester, Mobilkommunikasjoner

Regioner

Nord-Amerika, Asia, EU, Sør-Europa, Vest-Europa, Norden, Oseania

Land

Tyskland, Finland, Frankrike, Storbritannia, Norge, Sverige, USA

Samarbeidsrelasjoner

Jeg er også fellow forsker ved Telenor R&D på Fornebu.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Dzogovic, Bruno; Santos, Bernardo; Noll, Josef; Do, Thuan Van; Feng, Boning; Do, van Thanh (2019). Enabling Smart Home with 5G Network Slicing. Xiao, Yang (Red.). Proceedings of the 2019 IEEE 4th International Conference on Computer and Communication Systems - ICCCS 2019. Communication and Information Engineering. s. 543-548. IEEE.

Dzogovic, Bruno; Do, Thuan Van; Feng, Boning; Do, van Thanh (2018). Building virtualized 5G Networks using open source software. Proceedings of 2018 IEEE Symposium on Computer Applications & Industrial Electronics (ISCAIE 2018). KAPITTEL. s. 360-366. IEEE.

Do, van Thanh; Swafford, Clark; Khuong, Loc Huu; Do, Van Thuan (2018). Social Financial Benefit Assessment of the Mobile Birth Registration. Flexible Systems Management. Vol. 2018.

Santos, Bernardo; Do, Thuan Van; Feng, Boning; Do, van Thanh (2018). Identity Federation for Cellular Internet of Things. ICSCA 2018 Proceedings of the 2018 7th International Conference on Software and Computer Applications. Information Theory and Network Engineering. s. 223-228. ACM Publications.
http://hdl.handle.net/11250/2582130

Santos, Bernardo; Do, Van Thuan; Feng, Boning; Do, van Thanh (2018). Towards a Standardized Identity Federation for Internet of Things in 5G Networks. 2018 IEEE SmartWorld, Ubiquitous Intelligence & Computing, Advanced & Trusted Computing, Scalable Computing & Communications, Cloud & Big Data Computing, Internet of People and Smart City Innovations. 2nd IEEE International Conference on Smart City Innovations (SCI 2018). s. 2082-2088. IEEE conference proceedings.
http://hdl.handle.net/11250/2588829

Do, van Thanh; Noll, Josef; Dixit, Sudhir; Dzogovic, Bruno; Thuan Do, Van; Feng, Boning (2018). Reducing Inequalities with 5G Internet Light Network Slice. 2018 IEEE 5G World Forum (5GWF). KAPITTEL. IEEE.

Do, van Thanh; Engelstad, Paal E.; Feng, Boning; Do, Van Thuan (2017). A near real time SMS Grey Traffic detection. Mezhuyev, Vitaliy; Benedicenti, Luigi (Red.). Proceedings of 2017 6th International Conference on Software and Computer Applications (ICSCA 2017) February 26-28, 2017 Bangkok, Thailand. KAPITTEL. s. 244-249. Association for Computing Machinery (ACM).

Do, Van Thuan; Engelstad, Paal E.; Feng, Boning; Do, van Thanh (2017). Detection of DNS tunneling in mobile networks using machine learning. Lecture Notes in Electrical Engineering . Vol. 424.

Jensen, Kristoffer; Nguyen, Hai Thanh; Do, van Thanh; Årnes, Andrè (2017). A big data analytics approach to combat telecommunication vulnerabilities. Cluster Computing . Vol. 20.

Rauniyar, Ashish; Engelstad, Paal E.; Feng, Boning; Do, van Thanh (2016). Crowdsourcing-based Disaster Management using Fog Computing in Internet of Things Paradigm. Bilof, Randall (Red.). 2016 IEEE 2nd International Conference on Collaboration and Internet Computing (CIC). Workshop: CIC-DM 2016. s. 490-494. IEEE.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig