English version
Thanh Van Do

Thanh Van Do

Fagområder

Emner

Mobile terminalplatformer   Mobilitetshåndtering   Mobile applikasjoner og tjenester   Mobilkommunikasjoner

Regioner

Nord-Amerika   Asia   EU   Sør-Europa   Vest-Europa   Norden   Oseania

Land

Tyskland   Finland   Frankrike   Storbritannia   Norge   Sverige   USA

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Santos, Bernardo; Barriga, Luis; Dzogovic, Bruno; Hassan, Ismail; Feng, Boning; Jacot, Niels; Do, Thuan Van; Do, van Thanh (2022). Threat Modelling for 5G networks. 2022 International Wireless Communications and Mobile Computing (IWCMC). WM-2: Smart Comm. & Computing-1. s. 611-616.

Dzogovic, Bruno; Santos, Bernardo; Hassan, Ismail; Feng, Boning; Do, Thuan Van; Jacot, Niels; Do, van Thanh (2022). Zero-Trust Cybersecurity Approach for Dynamic 5G Network Slicing with Network Service Mesh and Segment-Routing over IPv6. 2022 International Conference on Development and Application Systems (DAS) Conference Proceedings. SECTION B - Communications and Computer Networks. s. 105-114. IEEE conference proceedings.

Feng, Boning; Langhammer, Birgitta; Do, Thuan Van; Jacot, Niels; Santos, Bernardo; Dzogovic, Bruno; Nesse, Per Jonny; Van Do, Thanh (2021). Ageing@home: A secure 5G welfare technology solution for elderlies. Melero, Francisco; Burnard, Mike (Red.). Sheldon 3rd Online Conference Meeting. 2. s. 17-35.
https://hdl.handle.net/11250/2983175

Dzogovic, Bruno; Santos, Bernardo; Feng, Boning; Do, Thuan Van; Jacot, Niels; Do, van Thanh (2021). Optimizing 5G VPN+ Transport Networks with Vector Packet Processing and FPGA Cryptographic Offloading. Bentahar, Jamal; Awan, Irfan; Grønli, Tor-Morten (Red.). Mobile Web and Intelligent Information Systems: 17th International Conference, MobiWIS 2021, Virtual Event, August 23–25, 2021, Proceedings. Security and Privacy. s. 85-98. Springer.

Feng, Boning; Kajiwara, Akihiro; Do, Thuan Van; Jacot, Niels; Santos, Bernardo; Dzogovic, Bruno; Do, van Thanh (2021). A Secure 5G Eldercare Solution Using Millimeterwave Sensors. Bentahar, Jamal; Awan, Irfan; Grønli, Tor-Morten (Red.). Mobile Web and Intelligent Information Systems: 17th International Conference, MobiWIS 2021, Virtual Event, August 23–25, 2021, Proceedings. Security and Privacy. s. 3-15. Springer.

Dzogovic, Bruno; Tariq, Mahmood; Santos, Bernardo; Feng, Boning; Do, Thuan Van; Jacot, Niels; Do, van Thanh (2021). Advanced 5G Network Slicing Isolation Using Enhanced VPN+ for Healthcare Verticals. Pires, Ivan Miguel; Spinsante, Susanna; Zdravevski, Eftim; Lameski, Petre (Red.). Smart Objects and Technologies for Social Good: 7th EAI International Conference, GOODTECHS 2021, Virtual Event, September 15–17, 2021, Proceedings. Kapittel. s. 121-135. Springer.
http://hdl.handle.net/10852/98514

Santos, Bernardo; Khan, Imran Qayym; Dzogovic, Bruno; Feng, Boning; Do, Thuan Van; Jacot, Niels; Do, van Thanh (2021). Anomaly Detection in Cellular IoT with Machine Learning. Pires, Ivan Miguel; Spinsante, Susanna; Zdravevski, Eftim; Lameski, Petre (Red.). Smart Objects and Technologies for Social Good: 7th EAI International Conference, GOODTECHS 2021, Virtual Event, September 15–17, 2021, Proceedings. Machine Learning. s. 51-64. Springer.

Feng, Boning; Langhammer, Birgitta; Do, Thuan Van; Jacot, Niels; Santos, Bernardo; Dzogovic, Bruno; Nesse, Per Jonny; Do, van Thanh (2021). Ageing@home: A Secure 5G Welfare Technology Solution for Elderlies. Pires, Ivan Miguel; Spinsante, Susanna; Zdravevski, Eftim; Lameski, Petre (Red.). Smart Objects and Technologies for Social Good: 7th EAI International Conference, GOODTECHS 2021, Virtual Event, September 15–17, 2021, Proceedings. Technology and Ageing. s. 213-229. Springer.

Dzogovic, Bruno; Do, Thuan Van; Santos, Bernardo; Jacot, Niels; Feng, Boning; Do, van Thanh (2020). Secure Healthcare: 5G-enabled Network Slicing for Elderly Care. 2020 5th International Conference on Computer and Communication Systems. Chapter 22 : 5G Communication and Future Communication Technology. s. 864-868. IEEE conference proceedings.

Santos, Bernardo; Dzogovic, Bruno; Feng, Boning; Jacot, Niels; Do, Thuan Van; Do, van Thanh (2020). Improving Cellular IoT Security with Identity Federation and Anomaly Detection. 2020 5th International Conference on Computer and Communication Systems. Chapter 20 : Internet of Things and Engineering Applications. s. 776-780. IEEE conference proceedings.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig