Bruno Dzogovic

Bruno Dzogovic

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Datateknologi

Emner

Nettverk og distribuerte systemer, Trådløs kommunikasjon, Datalagring/-henting, Mobilkommunikasjoner, Ad-hoc nettverk, Mobile ad-hoc nettverk, Industrielle nettverk, Biomedisinske Trådløse Sensornettverk, Nettskyer, Virtualisering, Networks, 5G Netverk

Land

Norge

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Dzogovic, Bruno; Santos, Bernardo; Noll, Josef; Do, Thuan Van; Feng, Boning; Do, van Thanh (2019). Enabling Smart Home with 5G Network Slicing. Xiao, Yang (Red.). Proceedings of the 2019 IEEE 4th International Conference on Computer and Communication Systems - ICCCS 2019. Communication and Information Engineering. s. 543-548. IEEE.

Dzogovic, Bruno; Do, Thuan Van; Feng, Boning; Do, van Thanh (2018). Building virtualized 5G Networks using open source software. Proceedings of 2018 IEEE Symposium on Computer Applications & Industrial Electronics (ISCAIE 2018). KAPITTEL. s. 360-366. IEEE.

Do, van Thanh; Noll, Josef; Dixit, Sudhir; Dzogovic, Bruno; Thuan Do, Van; Feng, Boning (2018). Reducing Inequalities with 5G Internet Light Network Slice. 2018 IEEE 5G World Forum (5GWF). KAPITTEL. IEEE.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig