English version
Tone Holt Nielsen

Tone Holt Nielsen

Kort om

Jeg underviser i engelsk og interkulturell kommunikasjon for økonomistudenter på OsloMet. Samtidig holder jeg på med et PhD-prosjekt ved Universitetet i Oslo om bruk av engelsk i det private næringsliv. Siden engelsk brukes mer enn noen gang i næringslivet ønsker jeg å få vite mer om hvordan økonomer bruker språket på jobb. Det finnes ikke så mye og oppdatert informasjon om dette per dags dato, derfor mener jeg det er viktig å finne ut mer, ikke minst for å kunne forbedre utdanningen på området.
Jeg har tidligere undervist engelsk på Krigsskolen og Politihøgskolen, kurs for British Council i Romania og Serbia, samt Amerikansk litteratur på Universitetet i Oslo. I tillegg har jeg vært redaktør hos Gyldendal for læreverk i engelsk for den videregående skolen. Jeg har også undervist i fransk og engelsk på videregående skole.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Nielsen, Tone Holt (2020). Developing shared communication practices: A study of BELF in multinational team meetings. Journal of English as a Lingua Franca . Vol. 9.
http://hdl.handle.net/10852/81442

Nielsen, Tone Holt (2019). Norwegian Business Professionals´ Need for and Use of English as a Business Lingua Franca (BELF) in Multinational Corporations. HERMES - Journal of Language and Communication in Business . Vol. 59.
http://hdl.handle.net/10852/76250Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig