English version
Trine Krigsvoll Haagensen

Trine Krigsvoll Haagensen

Kort om

Trine Krigsvoll Haagensen jobber med utvikling og undervisning av det tverrfaglige emnet Teknologi og samfunn. Haagensen har en tverrfaglig bakrunn. Hun har en doktorgrad i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen. Avhandlingen "Bildet som paradigme - analyser av forholdet mellom bilder og vitenskapelig kunnskap i astrononomien" diskuterer forholdet mellom bilder og vitenskapelig kunnskap i astronomien i et samtidig, historisk og tverrfaglig perspektiv. Avhandlingen er delt inn i tre deler tilsvarende tre nedslag i vitenskapshistorien hvor nye astronomiske visualiseringsteknologier ble innført, nemlig teleskop, fotografi og digital bildedannelseteknologi. Hun har en mastergrad i medievitenskap fra UiO med masteroppgaven "Et annet skjønn - kritikk av kritikk av publiseringen av et bilde av Simone de Beauvoir".

Haagensens forskningsinteresser knytter seg særlig til bilde- og visualiseringsteknologier, og hvordan disse deltar i utvikling av kunnskap og forståelse av verden, inkludert vår selvforståelse - som tekniske apparatuser i større teoretiske, erkjennelsesmessige, diskursive, kroppslige og epistemologiske apparatuser.

Haagensen var med å starte opp forskningsområdet Medieestetikk ved UiO. Hun er også tilknyttet forskergruppene Medieestetikk (UiO) og Vitensbilder (UiB).

Haagensen var en av initiativtagerne og organisatorene bak det årlige Overvåkingsseminaret sammen med Professor Liv Hausken (UiO).

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Engebretsen, Eivind ; Haagensen, Trine Krigsvoll ; Ødemark, John (2024). Symmetry, Inscriptions, and the Epistemological Residue of Writing A Deconstructive Reading of Laboratory Life. Ødemark, John; Resløkken, Åmund Norum; Lillehagen, Ida; Engebretsen, Eivind (Red.). The Sociology of Translation and the Politics of Sustainability Explorations Across Cultures and Natures. s. 19-32. Routledge.
https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781003285

Ødemark, John; Hove, Vetle; Haagensen, Trine Krigsvoll ; Sandset, Tony Joakim Ananiassen (2024). “Infections without properties” Trust and cultural difference in the Norwegian public debate about minorities and COVID-19 before the vaccination. ISBN: 9781003305859. 21 s. Routledge.
https://www.taylorfrancis.com/chapters/oa-edit/10.

Haagensen, Trine Krigsvoll (2024). These Images Will Not Save Us Cosmology and the Visual Genealogy of Our Common Future. Ødemark, John; Resløkken, Åmund Norum; Lillehagen, Ida; Engebretsen, Eivind (Red.). The Sociology of Translation and the Politics of Sustainability, Explorations Across Cultures and Natures . Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003285038-4

Vaage, Nora Sørensen; Slaattelid, Rasmus Tore; Haagensen, Trine Krigsvoll ; Smith, Samantha L. (2016). Images of Knowledge. Vaage, Nora Sørensen; Slaattelid, Rasmus Tore; Haagensen, Trine Krigsvoll; Smith, Samantha L. (Red.). Images of Knowledge: The Epistemic Lives of Pictures and Visualisations. s. 9-19. Peter Lang Publishing Group.

Vaage, Nora Sørensen; Slaattelid, Rasmus Tore; Haagensen, Trine Krigsvoll ; Smith, Samantha L. (2016). Images of Knowledge: The Epistemic Lives of Pictures and Visualisations. ISBN: 978-3-631-66664-7. 237 s. Peter Lang Publishing Group.

Haagensen, Trine Krigsvoll (2014). Oppsummering, perspektivering: fra overvåking til terror. Hausken, Liv (Red.). Fra Terror til Overvåking. Vidarforlaget AS.

Hausken, Liv; Haagensen, Trine Krigsvoll ; Yazdani, Sara Elina Rundgren (2014). Fra Terror til Overvåking. ISBN: 978-82-7990-233-1. 320 s. Vidarforlaget AS.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig