English version
Trym Lindell

Trym Lindell

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Lindell, Trym ; Hudcová, Barbora; Nichele, Stefano (2023). Canonical Computations in Cellular Automata and Their Application for Reservoir Computing. 9 s. ALIFE : Proceedings of the Artificial Life Conference. Vol. 16.
https://doi.org/10.1162/isal_a_00594

Lindell, Trym ; Zickfeld, Janis Heinrich; Reber, Rolf (2022). The Role of Affect in Late Perceptual Processes: Evidence From Bi-Stable Illusions, Object Identification, and Mental Rotation. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance. Vol. 48.
https://doi.org/10.1037/xhp0001059Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig