English version
Tom Glover

Tom Glover

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Nichele, Stefano; Glover, Tom; Tufte, Gunnar (2016). Genotype Regulation by Self-modifying Instruction-Based Development on Cellular Automata. Handl, Julia; Hart, Emma; Lewis, Peter R.; López-Ibáñez, Manuel; Ochoa, Gabriela; Paechter, Ben (Red.). Parallel Problem Solving from Nature – PPSN XIV, 14th International Conference, Edinburgh, UK, September 17-21, 2016, Proceedings. 2. s. 14-25. Springer.
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig