Trine Simonsen

Trine Simonsen

Forskningsprosjekter

  • Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN)

    GoBaN (Gode barnehager for barn i Norge) er Norges største forskningsprosjektet innen barnehagefeltet, og vil undersøke hvordan norske barnehager påvirker barnehagebarn, hva som karakteriserer en god barnehage og hvilke faktorer som påvirker barnas trivsel, måloppnåelse og utvikling.