English version
Yonas Zewdu Ayele

Yonas Zewdu Ayele

Kort om

Jeg er instituttleder ved Institutt for bygg- og energiteknikk, OsloMet og har en doktorgrad og ingeniørbakgrunn fra Universitetet i Tromsø og i 2015 var jeg besøkende stipendiat ved University of Maryland, College Park, USA.

Instituttleder er øverste leder for instituttet med faglig og administrativt resultatansvar for virksomheten, noe som inkluderer personal- og økonomistyringsansvar og utøvende budsjettdisponeringsmyndighet.

Som instituttleder har jeg ansvar for instituttets faglige virksomhet, for nytenkning, evaluering, kvalitetssikring og gjennomføring av undervisning og FoU i tråd med vedtatte mål og strategier. Og bidrar jeg til utvikling av en positiv organisasjonskultur, legge til rette for effektiv og hensiktsmessig organisering av instituttet, bidra til god samhandling med fakultetsadministrasjonen og sørge for at virksomheten ved instituttet utvikles og ledes i samsvar med strategier og vedtak truffet av styringsorganer og overordnet ledelse.

Som instituttleder bidrar jeg også til samarbeid, kommunikasjon og informasjonsflyt mellom aktører i og utenfor universitetet, og være en pådriver i arbeidet med å binde sammen fagmiljøer på tvers av institutter og fakulteter. Jeg sørger også for at studenter og tilsatte i instituttet blir hørt i saker og saksforhold som angår dem.

Mine forskerinteresser er innen kritisk infrastruktur hvor jeg har særlige kompetanse på tilstandsvurdering av bruer ved bruk av droner og resiliens og risikovurdering relatert til kritiske infrastrukturer og komme med bærekraftige løsninger.

For mer informasjon om meg besøk gjerne min LinkdIn profil: https://www.linkedin.com/in/yonas-zewdu-ayele-ph-d-93bb8120/  eller ResearchGate profil https://www.researchgate.net/profile/Yonas-Zewdu-Ayele. 

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Oruma, Samson Ogheneovo; Ayele, Yonas Zewdu ; Sechi, Fabien; Rødsethol, Hanne Kristine (2023). Security Aspects of Social Robots in Public Spaces: A Systematic Mapping Study. 28 s. Sensors. Vol. 23.
https://doi.org/10.3390/s23198056

Farzadmehr, Mohsen; Aliyari, Mostafa; Baghshani, Vahid; Ayele, Yonas Zewdu (2023). A Framework for Dynamic Risks and Resiliency Assessment of Critical Infrastructure: a Case Study on Power Distribution Transformers. CIRED Conference Proceedings.
https://doi.org/10.1049/icp.2023.0666

Ayele, Yonas Zewdu ; Chockalingam, Sabarathinam; Lau, Nathan (2023). Threat Actors and Methods of Attack to Social Robots in Public Spaces. Lecture Notes in Computer Science (LNCS).
https://doi.org/10.1007/978-3-031-35822-7_18

Shukla, Ankur; Gao, Xueli; Ayele, Yonas Zewdu (2023). STPA-Based Safety Approach on the Emergency Ventilation System in Nuclear Power Plant. Brito, Mario P.; Aven, Terje; Baraldi, Piero; Cepin, Marko; Zio, Enrico (Red.). ESREL 2023 - Proceedings of the 33rd European Safety and Reliability Conference : The Future of Safety in the Reconnected World, 3 – 7 September 2023, University of Southampton, United Kingdom. s. 1561-1568. Research Publishing Services.
https://doi.org/10.3850/978-981-18-8071-1_P193-cd

Aliyari, Mostafa; Ayele, Yonas Zewdu (2023). Application of Artificial Neural Networks for Power Load Prediction in Critical Infrastructure: A Comparative Case Study. 27 s. Applied System Innovation. Vol. 6.
https://doi.org/10.3390/asi6060115

Rødsethol, Hanne Kristine; Ayele, Yonas Zewdu (2022). Social Robots in Public Space: Use Case Development. Leva, Maria Chiara; Patelli, Edoardo; Podofillini, Luca; Wilson, Simon (Red.). Proceedings of the 32nd European Safety and Reliability Conference (ESREL 2022). s. 256-264. Research Publishing Services.
https://doi.org/10.3850/978-981-18-5183-4_R08-01-3

Ayele, Yonas Zewdu ; Esnoul, Coralie (2022). Independently Verifiable Evidence for Safety Assurance - A Survey Analysis. Leva, Maria Chiara; Patelli, Edoardo; Podofillini, Luca; Wilson, Simon (Red.). Proceedings of the 32nd European Safety and Reliability Conference (ESREL 2022). s. 959-967. Research Publishing Services.
https://doi.org/10.3850/978-981-18-5183-4_R18-07-2

Esnoul, Coralie; Ayele, Yonas Zewdu ; Fredriksen, Rune (2022). Challenges in Evidence Evaluation and Decision-Making Regarding D I&C Systems in Safety Demonstration in the Nuclear Industry. Leva, Maria Chiara; Patelli, Edoardo; Podofillini, Luca; Wilson, Simon (Red.). Proceedings of the 32nd European Safety and Reliability Conference (ESREL 2022). s. 1069-1076. Research Publishing Services.
https://doi.org/10.3850/978-981-18-5183-4_R18-22-5

Sechi, Fabien; Ayele, Yonas Zewdu (2022). Security Implications of Social Robots in Public Space - A Systematic Literature Review. Leva, Maria Chiara; Patelli, Edoardo; Podofillini, Luca; Wilson, Simon (Red.). Proceedings of the 32nd European Safety and Reliability Conference (ESREL 2022). s. 2308-2315. Research Publishing Services.
https://doi.org/10.3850/978-981-18-5183-4_S10-06-2

Aliyari, Mostafa; Ashrafi, Behrooz; Ayele, Yonas Zewdu (2021). Hazards identification and risk assessment for UAV– assisted bridge inspections. Structure and Infrastructure Engineering.
https://doi.org/10.1080/15732479.2020.1858878

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig