English version
Yonne Tangelder

Yonne Tangelder

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Verplanken, Bas; Tangelder, Yonne (2011). No body is perfect: The significance of habitual negative thinking about appearance for body dissatisfaction, eating disorder propensity, self-esteem, and snacking. Psychology and Health. Vol. 26.
https://doi.org/10.1080/08870441003763246Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig