English version
Anita Eriksen Zagury

Anita Eriksen Zagury

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Isachsen, Sissel ; Zagury, Anita Eriksen (2023). Workshop 25.10.2022 som delprosjekt til SIFO sitt forskningsprosjekt wasted textiles.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig