OsloSim

OsloSim kan bli en simuleringsarena der ulike grupper møtes til felles faglig utvikling, forskning og innovasjon. Dette skal være en fagligsosial møteplass for studenter, fagmiljøer, næringsliv og praksisfelt.

OsloSim vil gi studentene anledning til å trene på realistiske situasjoner sammen med annet relevant helsepersonell. Simuleringer vil være tett opp til virkelige pasientforløp i praksisfeltet, der ulike helseprofesjoner samarbeider. I tillegg skal det være en virtuell arena. Ambisjonen for OsloSim inkluderer å legge tilrette for at teknologer, ingeniører og helsepersonell sammen kan utvikle nye teknologiske løsninger for praksissimulering.

Tverrfaglige praksissimuleringer er for eksempel:

Hvorfor OsloSim?

OsloSim skal:

Prosjektleder

    Laster inn ...