Arrangementer

Arrangement HealthHACK 2022 blir presentert på scene. Gul power point med tekst HealthHACK 2022 i fokus, med mange mennesker i et rom.

Arrangementene har som mål å styrke forsknings- og innovasjonsmiljøet innen helse og teknologi på OsloMet, og øke samarbeid med privat og offentlig sektor. Vi inviterer til blant annet konferanser, fagseminarer og HealthHACK. 

Kommende arrangementer

Tidligere arrangementer

 • HealthHACK: Samarbeid med Lillestrøm og Oslo kommune

  HealthHACK samlet studenter fra Fakultet fra helsevitenskap og Fakultet for teknologi, kunst og design for å løse ekte og uløste problemstillinger kommunehelsetjenesten har.

  Studentene fikk innsikt i reelle problemstillinger i kommunehelsetjenesten, og brukte kreativ problemløsning for å finne løsningene som ble presentert foran en jury på Rådhuset i Oslo.

 • Seminar: Bruk av 3D-skanner og 3D-printer i fremtidens rehabilitering og aktivitetshjelpemidler 2. mai

  Seminaret hadde som mål å samle enkeltpersoner med ekspertise, interesse og nysgjerrighet på bruk av 3D-print og 3D-skanning innen rehabilitering og behandling.

  Masterstudenter ved ACIT på OsloMet har samarbeidet med Sunnaas Sykehus på spennende prosjekter. På seminaret   presentere studentene sine prosjekter som fokuserte på bruk av 3D-teknologi for utvikling sv ortroser.

  Seminaret samlet relevante samarbeidspartnere for å vise frem studentenes arbeid og for å legge til rette for ytterlige samarbeid mellom OsloMet, offentlig sektor og industrien.

  Arrangert av: Morten Ødegård

 • Fagdag: Persontilpasset medisin i helsetjenesten 30. mars 2023

  Intelligent helse inviterte ansatte ved OsloMet til fagseminar om "omikk" og persontilpasset medisin i helsetjenesten. Fagseminaret ga innblikk i hva omikk-teknologi er og hvordan teknologien kan brukes og anvendes i helsevitenskaplige forskningsprosjekter. 

  Nils Olav Refsdal, statsviser og underdirektør i seksjon for kompetanse, forskning og innovasjon i Helse - og omsorgsdepartementet, presenterte regjeringens strategi for persontilpasset medisin. 

  Forskere i omikk-miljøet ved OsloMet har tatt i bruk omikk-teknologi presenterte hensikten med prosjektet, hvorfor omikk-teknologi er viktig for prosjektet og hvilken betydning resultatet i forskningsprosjektet har for en persontilpasset helsetjeneste. 

 • Utdeling av såkornmidler 15. februar 2023

  I 2022 utlyste intelligent helse ut såkornmidler til pågående og planlagte forskningsprosjekter ved Fakultet for helsevitenskap og Fakultet for teknologi, kunst og design.

  Åtte prosjekter fikk utdelt midler, og på utdelingen presenterte prosjektlederne prosjektene. Fellestrekket for prosjektene er at de bygger på teknologi og fremmer flerpartnerskap for å finne gode og bedre løsninger for pasienter.

 • Andre arrangementer

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 08.05.23 | OsloMet