Samarbeidspartnere står og snakker sammen ved et bord

Intelligent helses tidligere arrangementer

Intelligent helse inviterer til arrangementer hvor helse og teknologi står i fokus. Arrangementene har som mål å styrke forsknings- og innovasjonsmiljøet innen helse og teknologi på OsloMet, og øke samarbeid med privat og offentlig sektor.

HealthHACK

Intelligent helse ved OsloMet har som mål å bidra til ledende utdanninger som møter behovet i samfunnet. Gjennom HealthHACK ønsker vi å gi studentene innblikk i hvordan arbeidslivet kan se ut, og gi de nye måter å tenke muligheter etter endt studie.

 • HealthHACK 2024 i samarbeid med The Life Science Cluster

  I år samarbeidet Intelligent helse med The Life Science Cluster og noen av medlemsbedriftene deres: 

  • Teriak
  • Aker Biomarine
  • Calluna Pharma
  • Arctic Bioscience 
  • Inven2

  Aker Biomarine, Calluna Pharma, Arctic Bioscience og Inven2 presenterte problemstillinger som OsloMet-studentene skulle løse over to dager. Målet var å skape nye produkter, verktøy eller løsninger på utfordringer som medlemsbedriftene har

 • HealthHACK 2023 i samarbeid med Lillestrøm og Oslo kommune

  HealthHACK 2023 ble arrangert i samarbeid med Lillestrøm og Oslo kommune, og samlet studenter fra Fakultet fra helsevitenskap og Fakultet for teknologi, kunst og design for å løse ekte og uløste problemstillinger kommunehelsetjenesten har.

  Studentene fikk innsikt i reelle problemstillinger i kommunehelsetjenesten, og brukte kreativ problemløsning for å finne løsninger. Løsningene ble presentert foran en jury på Rådhuset i Oslo.

 • HealthHACK 2022 i samarbeid med Sunnaas sykehus og Norway Health Tech

  HealthHACK 2022 ble arrangert i samarbeid med Sunnaas sykehus, Norway Health Tech, Intelligent helse og Master i entreprenørskap fra OsloMet.

  Under HealthHACK jobbet studenter ved OsloMet sammen på tvers av fagfelt, for å finne løsninger på reelle problemstillinger som Sunnaas Sykehus hadde valgt ut. Målet var å skape nye produkter, verktøy og løsninger på pasient- og driftsnære utfordringer som Sunnaas Sykehus har.

Intelligent helse-konferansen

Intelligent helse-konferansen gir en årlig oppdatering på den nyeste forskning innen helse og teknologi.

 • Intelligent helse-fremtidens rehabilitering 2023 i samarbeid med Sunnaas Sykehus

  Intelligent helse - fremtidens rehabilitering 2023 ble arrangert på OsloMet den 19. og 20. oktober.

  Årets konferanse om Intelligent helse - fremtidens rehabilitering var et fantastisk tverrfaglig møtepunkt med dyktige foredragsholdere med stort engasjement for fagfeltet. Det ble to spennende og nyttige dager, med faglig påfyll og innsikt i rehabiliteringsteknologi.

  Alle var enige om at:

  • Teknologisk utvikling byr på mange bruksområder innen rehabilitering, men vi må bruke disse på riktig måte
  • Helsesektoren kan lære av teknologiløsningene i andre sektorer
  • Det er nødvendig med tverrfaglig samarbeid for å utvikle gode teknologiske løsninger

   Takk til alle foredragsholdere, deltagere og utstillere.

 • Intelligent helse-konferansen 2023

  14. juni 2023 inviterte Intelligens helse til den første Intelligent helse-konferansen. Hensikten var å bidra til nettverksbygging på tvers av sektorer og fagfelt.

  Internasjonale forskere, forskere fra OsloMet og eksterne samarbeidspartnere snakket om bruken av digitale teknologier som har som mål å forbedrede helsetjenestene, med fokus på kunstig intelligens og bærbare enheter og applikasjoner.

  På konferansen utforsket vi potensiale teknologi har for å skape bedre pasientbehandling, fremme medisinsk forskning og forbedre helsetjenester.

  • Program

   Velkommen
   • Velkommen med prorektor for samfunnsforbedringer og samarbeid, Carl Christian Thodesen, OsloMet 
   • Velkommen med Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen 
   • "Keynote: Maximising the Use of AI in Healthcare Delivery" med Ngiam Kee Yuan, National University of Singapore
   Sesjon 1: Kunstig intelligens som en del av helsetjenesten
   • "Integrating behavioral and implementation sciences with technology development" med professor Dean Ho, National University of Singapore
   • "AI-Mind: Digital tools to evaluate dementia risk" med postdoktor Asma Belhadi, OsloMet
   • "Artificial intelligence – a novel tool in reproductive medicine" med professor Trine B. Haugen, OsloMet
   • "Human-centric Assistive Technology for Outpatient and Home Care" med professor Evi Zouganeli, OsloMet
   Sesjon 2: Sensorer og bærbare enheter som en del av helsetjenesten
   • "Advancing healthcare with smart wearable technologies" med professor Lim Chwee Teck, National University of Singapore
   • "mHealth and personalized digital health" med professor He Hong-Gu Linda, National University of Singapore
   • "mHealth as part of weight regulation" med Jeanette Roede, Lifeness
   • "First things first - Identifying needs to be supported by technology in remote patient care" med Heidi Holmen, postdoktor ved Universitet i Oslo og førsteamanuensis ved OsloMet
   • "Digital Health and physical sensors" med professor Professor Olga Korostynska
   • "Digital Health Interventions in a Health Economics Perspective" med professor Eline Aas, Universitet i Oslo
   Paneldebatt: Fremtiden med digital helse

   Moderator: Professor Minna Pikkarainen, OsloMet

   • Professor Dean Ho, National University of Singapore
   • Professor He Hong-Gu Linda, National University of Singapore
   • Professor Trine B. Haugen, OsloMet
   • Jeanette Roede, Lifeness

Frokostseminarer

Vi har som mål å bidra med å styrke forsknings- og innovasjonsmiljø innen helse og teknologi. Gjennom frokostseminarer skaper vi møteplasser for eksterne og interne, der målet vårt er å bidra til at det oppstår dialog på tvers av fagfelt og sektorer, samtidig som deltagere får presentert ny forskning på ulike temaer. 

 • Hvordan få til mer forskningssamarbeid?

  Intelligent helse har som mål å videreutvikle samarbeidet med privat og offentlig sektor. Sammen med seksjon for forskning og utvikling (FoU) ved Fakultet for helsevitenskap og Fakultet for teknologi, kunst og design inviterte vi til frokostseminar hvor vi ønsket å utforske fordeler og utfordringer med forskningssamarbeid mellom næringslivet og akademia

 • ChatGPT i helsesektoren? I samarbeid med SimulaMet

  Vi trenger rett teknologi, til rett tid og på rett sted i helsesektoren, som kun er mulig å få til med tverrfaglig samarbeid. Derfor inviterte Intelligent helse ved OsloMet og SimulaMet til frokostseminar i for å diskutere kunstig intelligens i helsesektoren, på tvers av fagfeltene.

  Store språkmodeller i helsesektoren gir muligheter til forbedringer, for eksempel i medisinsk bildeanalyse, journalsystemer og pasientregistre. Dette er bare begynnelsen, og de første eksemplene viser en oppløftende utvikling.

 • Teknologi i fysioterapi, utnytter vi mulighetene?

  Seminaret var et samarbeid mellom Institutt for rehabilitering og helseteknologi, satsningen Intelligent helse og Rehabilie.

  I en tid hvor helsevesenet står ovenfor et økende behov for fysioterapeuter, er det avgjørende å utforske mulighetene teknologi gir.

  Øystein Tveite fra Helsedirektoratet snakket om hvordan digitale verktøy kan hjelpe flere gjennom krevende livsstilsendringer. Men understreket imidlertid behovet for et system som kan sikre kvalitet på teknologiske løsninger.

  Pernille Lunde fra OsloMet presenterte forskning på hva som fremmer og hemmer bruken av teknologi i fysioterapi. Pasientenes og helsepersonells behov for teknologi er at den er håndterbar, individuelt tilpasset og som styrker selvstendighet. På ledelsesnivå trekkes økonomisk bærekraftighet og fleksibilitet i finansieringsmodellen frem som viktige faktorer for bruken av teknologi i tjenestene. 

  Seminaret ble avsluttet med et idéverksted. Det ble engasjerende gruppedialoger mellom klinikere, forskere og teknologibedrifter. På tvers av fagfelt ble det diskutert hvordan fysioterapeuter kan forbedre pasientens hverdag ved bruk av teknologi og hvilke barrierer som gjør det utfordrende å implementere teknologi. 

  Ideverkstedet konkluderte med at det i områdene innfor informasjonsutveksling, kommunikasjon og pasientoppfølging er behov for å ta i bruk mer teknologi. Løsningsforslagene handlet om digitalisering for å effektivisere informasjonsutveksling og behandlingsoppfølging, men det ble etterspurt tydelige nasjonale føringer og bedre forankring av tiltakene. 

  • Program

   • Teknologi-lunsj: Presentasjon av aktuelle teknologier og dialog med deltakende teknologibedrifter og andre deltakere.
   • Velkommen med Mari Klokkerud, instituttleder institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi.
   • Fysioterapistøttende teknologi-hva er det? Begrensninger, muligheter og utfordringer (inkludert personvern) Øystein Tveite, Helsedirektoratet.
   • Hva vet vi at hemmer og fremmer bruk av teknologi? Pernille Lunde, postdoktor og førsteamanuensis Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi, OsloMet.
   • Paneldialog: Dette er nyttig for oss og våre pasienter! Med i panelet: Charlotte Marie Schanke, Fagutviklingsfysioterapeut, Oslo Universitetssykehus, Vegard Gammelsrud, fysioterapeut og leder av Teknologisk intervensjonssenter, Sunnaas Sykehus, Hilde Katralen, spesialkonsulent rehabilitering, Helseetaten Oslo kommune, Gerty Lund, forbundsleder, Norsk Fysioterapeutforbund, Silje Marie Linnestad, turnusfysioterapeut, Forsterket Rehabilitering Aker
   • Pause med utstillerdialog.
   • Idéverksted: Gruppedialog mellom klinikere, studenter, forskere og teknologibedrifter.
   • Plenumsdiskusjon og oppsummering fra idéverksted.
   • Avslutning av dagen og veien videre, Mari Klokkerud, instituttleder.
   •  Mulighet for mingling og visning av aktuelle teknologier.
 • Persontilpasset medisin i helsetjenesten

  Intelligent helse inviterte ansatte ved OsloMet til fagseminar om "omikk" og persontilpasset medisin i helsetjenesten. Fagseminaret ga innblikk i hva omikk-teknologi er og hvordan teknologien kan brukes og anvendes i helsevitenskaplige forskningsprosjekter. 

  Nils Olav Refsdal, statsviter og underdirektør i seksjon for kompetanse, forskning og innovasjon i Helse - og omsorgsdepartementet, presenterte regjeringens strategi for persontilpasset medisin. 

  Forskere i omikk-miljøet ved OsloMet har tatt i bruk omikk-teknologi presenterte hensikten med prosjektet, hvorfor omikk-teknologi er viktig for prosjektet og hvilken betydning resultatet i forskningsprosjektet har for en persontilpasset helsetjeneste. 

Utdeling av såkornmidler

I 2022 utlyste intelligent helse ut såkornmidler til pågående og planlagte forskningsprosjekter ved Fakultet for helsevitenskap og Fakultet for teknologi, kunst og design.

Åtte prosjekter fikk utdelt midler, og på utdelingen presenterte prosjektlederne prosjektene. Fellestrekket for prosjektene er at de bygger på teknologi og fremmer flerpartnerskap for å finne gode og bedre løsninger for pasienter.

Interne arrangementer

 • Workshop med Lillestrøm kommune

  Intelligent helse og Lillestrøm kommune avholdt en workshop som hadde mål om å identifisere mulige samarbeidsområder og forskningsprosjekter knyttet til Teknologiløftet.

  Workshopen ga innsikt i flere mulige områder for samarbeid, og viste at både Lillestrøm kommune og OsloMet kan dra nytte av et tettere samarbeid. En intensjonsavtale om samarbeid mellom OsloMet og Lillestrøm kommune ligger til grunn for workshopens fokus på potensielle samarbeid og forskningsprosjekter.

 • Bruk av 3D-skanner og 3D-printer i fremtidens rehabilitering

  Seminaret hadde som mål å samle enkeltpersoner med ekspertise, interesse og nysgjerrighet på bruk av 3D-print og 3D-skanning innen rehabilitering og behandling.

  Masterstudentene fra ACIT på OsloMet har samarbeidet med Sunnaas Sykehus på spennende prosjekter om bruk av 3D-teknologi for utvikling av ortroser gjennom semesteret. 

  Seminaret samlet relevante samarbeidspartnere for å vise frem studentene sitt arbeid og for å legge til rette for ytterlige samarbeid mellom OsloMet, offentlig sektor og industrien.

  Arrangert av: Morten Ødegård

 • Andre arrangementer

  • Nettverksmøte med Intelligent helse. Presentasjon av Sunnaas Sykehus 13. desember 2023
  • Intelligent helse fagrådsmøte 1. november 2023
  • Nettverksmøte med Intelligent helse. Presentasjon av IFE 06. oktober 2023
  • Intelligent helse fagrådsmøte 14. september 2023
  • Nettverksmøte med Intelligent helse. Presentasjon av Biogen 08. september 2023
  • Intelligent helse fagrådsmøte 20. april 2023
  • Innspill på intelligent helse strategi 13. desember 2022
  • Intelligent helse workshop digitale tjenester for privat sektor 25. oktober 2022
  • Intelligent helse workshop digitale tjenester for offentlig sektor 18. oktober 2022

Kontakt

Laster inn ...