To nye kurs innen arbeidsinkludering

Undervisere på kursene, Tonje Sanden Sannes, Øystein Spjelkavik og Grete Wangen.

Om kursene

Begge kursene er uten studiepoeng og uten forkunnskapskrav. Kursene holdes i regi av Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI).

Jobbutvikling og jobbfastholdelse gjennom Supported Employment

– Jobbutvikling og jobbfastholdelse gjennom Supported Employment er rettet mot alle som jobber med mennesker med store og sammensatte bistandsbehov som skal ut i jobb, og som skal følge opp tett ute hos arbeidsgiver, sier Tonje Sanden Sannes som er faglig ansvarlig for kursene. 

Inkluderingskompetanse som samskaping

Inkluderingskompetanse som samskaping retter seg mot alle som ønsker å utvikle inkluderingskompetanse, men som ikke nødvendigvis selv følger opp arbeidssøker like tett ute hos arbeidsgiver som en jobbspesialist. 

– I dette kurset ønsker vi å styrke veiledere til å finne gode løsninger sammen med den enkelte deltaker og en mentor på den aktuelle arbeidsplassen, forteller Sannes. Hun og to forskere fra Arbeidsforskningsinstituttet AFI skal stå for undervisningen.

Kursene er uten studiepoeng og uten forkunnskapskrav. 

Undervisere på kursene

    Laster inn ...