Våren 2022 tilbys kurs innen arbeidsinkludering

Undervisere på kursene, Tonje Sanden Sannes og Øystein Spjelkavik.

Om kursene

Begge kursene er uten studiepoeng og uten forkunnskapskrav. Kursene holdes i regi av Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) og forskere og undervisere fra Arbeidsforskningsinstituttet AFI står for undervisningen. 

Våren 2022 starter Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) opp med en ny runde med kurs.

Jobbutvikling og jobbfastholdelse gjennom Supported Employment

– Jobbutvikling og jobbfastholdelse gjennom Supported Employment er rettet mot alle som jobber med mennesker med store og sammensatte bistandsbehov som skal ut i jobb, og som skal følge opp tett ute hos arbeidsgiver, sier Tonje Sanden Sannes som er faglig ansvarlig for kursene. 

Inkluderingskompetanse som samskaping

Inkluderingskompetanse som samskaping retter seg mot alle som ønsker å utvikle inkluderingskompetanse, men som ikke nødvendigvis selv følger opp arbeidssøker like tett ute hos arbeidsgiver som en jobbspesialist. 

– I dette kurset ønsker vi å styrke veiledere til å finne gode løsninger sammen med den enkelte deltaker og en mentor på den aktuelle arbeidsplassen, forteller Sannes.

Kursene er uten studiepoeng og uten forkunnskapskrav. 

Undervisere på kursene

Laster inn ...