Årsrapport for KAI 2019

Her kan du lese hva KAI utrettet i 2019.

Hovedaktiviteter i 2019 for KAI oppsummert

Formålet med KAI er i henhold til avtalen mellom OsloMet og NAV «å styrke kunnskapsutviklingen og kunnskapsformidlingen innen områder av viktighet for arbeidsinkludering».

Aktivitetene innenfor KAI kan oppsummeres i disse tre områdene:

 1. Forskning og kunnskapsoppsummering
 2. Formidling til allmennheten, til praksis, politikk og forvaltning
 3. Utdanning og kompetanseutvikling
 • Forskningsprosjekter og kunnskapsoppsummeringer

  Større forskingsprosjekter og miljøer:

  • INTEGRATE
  • MI-NAV
  • HIRE
  • INNOWEL
  • HOLF
  • Sites of Access
  • Nye NFR-bevilgninger i 2019: Organizing for Outcome Links between service integration and transitions to employment for citizens with complex service needs. Sustained employment of 'hard-to-place' citizens in small and medium sized enterprises: A mixed-method study in Norway and the Netherlands
  • Etablert helhetlig utviklingsprogram i samarbeid med bydel Søndre Nordstrand
 • Formidling

  • Utarbeider emnebibliotek som samler kunnskapsoppsummeringer om arbeidsinkludering i et felles bibliotek på nett
  • Flere forskningsrapporter på oppdrag fra blant annet NAV og ulike departement/direktorat
  • Utgivelse av fagbok. Boka er tatt inn på de fleste sosialt arbeidutdanningene (sosionom) i landet. Brukes også på etter- og videreutdanninger for blant annet Nav ansatte
  • Publisering av artikler i nasjonale og internasjonale fagtidsskrift
  • Gjennomføring av KAIs signaturkonferanse - INKO-konferansen 2019: Inkluderingsdugnaden – ny forskning og innsikt om arbeidsinkludering med 400 deltagere
  • Tildelt vertsansvaret i 2022 for den 14. europeiske EUSE konferansen (European Union of Supported Employment). Et samarbeid med NAV, Oslo Kommune, KAI, EUSE og SENO (Supported Employment Norge)
  • Arrangert 10 KAI-frokoster, med aktuelle temaer som «Smitter stønad?», «Utdanning som arbeidsinkludering» og «Er sosialarbeidere på vei ut av Nav?». Besøkstall fra 60-80 personer, innledere både fra OsloMet og eksterne
  • Publisert 15 KAI-kronikker, skrevet av forskere ved OsloMet som forsker på temaer relatert til arbeidsinkludering. I 2019 har kronikkene blant annet omhandlet «Aktivitetsplikt – tilbud eller tvang», «Relevans og kompetanse» og «NAV-kontorene: Myndige og kunnskapsbaserte?»
  • Seminarer: brukerpanelet, Arendals- uka, SAMSVAR, KAI-faggruppe; arbeidsgivere og arbeidsmarked
  • Bidratt på to internasjonale konferanser (København og Amsterdam) sammen med Nordisk forskernettverk innen arbeidsinkludering/supported employment
 • Utdanning og kompetanseutvikling

  Utarbeidet videreutdanningstilbud: på oppdrag fra NAV og tilbud som er åpne for alle:

  • Supported Employment til sammen 30 studiepoeng
  • Supported Employment trinn 1, 15 studiepoeng
  • Inkludering på arbeidsplassen – helhetlig oppfølging av mennesker med sammensatte behov, trinn 2, 15 studiepoeng
  • Supported Employment og kvalitetsutvikling i et organisatorisk perspektiv, 15 studiepoeng
  • Økonomisk rådgivning
  • Kollegaveiledning i grupper i NAV
  • Traumer forståelse og hjelp
  • Motiverende intervju
  • Coaching og kommunikasjon
  • Digital utdanningsressurs i Canvas om folkehelse og arbeidsinkludering
  • Videreutviklet arbeidsinkludering som eget i fag i grunnutdanningene
  • Startet utviklingen av KAI-akademiet og tilbud om lederutdanning

Vil du lese hele rapporten? Ta kontakt med oss

Laster inn ...