Generelle campusbilder_BAW_13.jpg

Avdelingsleder bioingeniørfag/biomedisin

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Vil du lede et dynamisk og ambisiøst utdannings- og FoU-miljø innen bioingeniørfag/biomedisin?

Institutt for naturvitenskapelige helsefag søker en avdelingsleder for fagområdene bioingeniørfag og biomedisin. Vi ser etter deg som er en inspirerende og utviklingsorientert leder og som ønsker å være med å videreutvikle og styrke forskning, utdanning og innovasjon.

Avdeling for bioingeniørfag og biomedisin har et fagmiljø i spennende utvikling og vekst, med 22 ansatte i tillegg til stipendiater og postdoktorer. Avdelingen har ansvar for bachelorprogrammet i bioingeniørfag, kompletterende utdanning for bioingeniører og spesialiseringen biomedisin i masterprogrammet Helse og teknologi. Fagmiljøet har stor forskningsaktivitet, og har blant annet etablerte forskningsgrupper innen Genomikk av patogene mikrober og Reproduktiv helse hos menn. Vår forskning er sentrert rundt normale og patologiske tilstander for å øke forståelsen av årsaker til sykdom og for å forebygge, diagnostisere og behandle sykdom.

Ansettelsen av ny leder skjer på åremål for en periode på fire år med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to perioder. Stillingen er ledig fra 1. januar 2025, men det kan være mulig med tidligere oppstart. 

Som avdelingsleder inngår du i instituttets ledergruppe som består av instituttleder og avdelingsledere. Instituttet ivaretar et viktig samfunnsmandat med spennende oppgaver og store utviklingsmuligheter, og er del av et stort og tverrfaglig helsevitenskaplig fakultet med en bred portefølje av utdanninger og forskning. Dette skaper gode muligheter for tverrfaglig samarbeid på tvers av institutt og fagmiljø.

Ansvarsområde

Som avdelingsleder har du faglig og administrativt ansvar for avdelingen. Dette medfører resultatansvar for forskning, innovasjon, utdanning og formidling, og ansvar for HMS, personal - og økonomistyring. Stillingen rapporterer til instituttleder

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å 

Ansvarsområde og arbeidsoppgaver for avdelingsleder er nærmere omtalt i stillingsbeskriving for studieleder som også gjelder for avdelingsleder

Kvalifikasjoner

Personlig egnethet og god forståelse for instituttet sin rolle og posisjon vil bli tillagt stor vekt.

Ønskede kvalifikasjoner 

Personlige egenskaper 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1473 studieleder, lønnstrinn 76-82, dvs. kroner 777 900-919 200 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Søknadsprosess 

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Sammen med søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Vi vil be om originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at søker skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknadsfrist:  11. august, 2024   Ref:                 24/19186

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram