3cc3211efc537af47b68ac3a39283d1f.jpg

Førsteamanuensis innen bioingeniørfag/biomedisin

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Vil du være med å videreutvikle fagområdene bioingeniørfag og biomedisin ved OsloMet?

Ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag er det ledig en 100 % fast stilling som førsteamanuensis. Stillingen er ledig fra juni 2023, men tidligere tiltredelse kan være aktuelt.

Vi ønsker en ambisiøs og motivert førsteamanuensis som vil styrke fagmiljøet ved instituttet, og som vil bidra til videreutvikling av vår forskingsaktivitet og studieprogrammene i sin helhet. Dersom du har eller nærmer deg professorkompetanse er du velkommen som søker, men det vil ikke bli gjort en formell bedømmelse av professorkvalifikasjoner i denne prosessen. Det er mulig å søke opprykk etter ansettelse.

Stillingen vil innebære undervisning på alle nivåer, inkludert forelesninger, lab-/gruppeundervisning og veiledning. Du skal kunne lede og initiere forskningsbasert undervisning, påta deg oppgaver i forbindelse med eksamen og gjennomføre administrative oppgaver etter gjeldende regelverk.

Det forventes at du bidrar til å styrke forskningen i avdelingen, samt å fremme tverrfaglig og internasjonalt samarbeid. Videre forventes det at du samarbeider med en eller flere av de eksisterende forskningsgruppene ved instituttet og bidrar til å skape et attraktivt forskningsmiljø.

Avdeling for bioingeniørfag og biomedisin har et fagmiljø i spennende utvikling og vekst, med om lag 35 ansatte, 10 stipendiater og 250 studenter. Fagmiljøet har etablerte forskningsgrupper innen Reproduktiv helse hos menn og Genomikk av patogene mikrober, og forsker på normale og patologiske tilstander for å øke forståelsen av årsaker til sykdom, og for å forebygge, diagnostisere og behandle sykdom. Videre har avdelingen ansvar for bachelorprogrammet i bioingeniørfag, videreutdanningen i kompletterende utdanning for bioingeniører, og masterspesialiseringen i biomedisin. Sistnevnte er en del av det nye, tverrfaglige masterprogrammet innen helse og teknologi. Fagmiljøet bidrar også til undervisning på fakultetets ph.d.-program i helsevitenskap.

Institutt for naturvitenskapelig helsefag består av fire avdelinger: Bioingeniørfag og biomedisin, radiografi, farmasi og tannteknikk. Fagmiljøene driver undervisning og forskning av høy kvalitet og instituttet jobber aktivt med å styrke arbeidet rundt innovasjon, teknologi og digital kompetanse. Instituttet er del av et stort og tverrfaglig helsevitenskaplig fakultet med en bred portefølje av utdanninger og forskning. Dette skaper gode muligheter for tverrfaglig samarbeid på tvers av institutt og fagmiljø. OsloMet er et universitet som «leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer» og universitetet har en klar satsning på forskning.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Andre arbeidsoppgaver kan tilkomme.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i henhold til OsloMets Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.Generelle kriterier for ansettelse i førsteamanuensisstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Det er ønskelig at du har:

Personlige egenskaper for å lykkes i stillingen

Vi søker deg som har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og som er engasjert ovenfor studenter på alle nivåer. Du er positiv til innovasjon og utvikling, og du har ambisjoner på egne og fagets vegne. Videre er du kreativ, målrettet og initiativrik.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjonskrav i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss

Vi tilbyr

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1011 førsteamanuensis, lønnstrinn 60-74, dvs. kroner 553 500-714 000 per år.  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk via vårt elektronisk rekrutteringssystem. Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Ikke kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering. Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Søknadsfrist: 16.oktober 2022

Ref nr 22/06574

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn