Forside bilde med OsloMet logo på bygget Pilestredet 32

Førsteamanuensis innen fysioterapi

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Ved Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi er det ledig en 100% fast stilling somførsteamanuensis innen fysioterapi.

Vi ønsker deg som vil bli med på å utvikle fremtidens helsetjeneste, og har bred erfaring med undervisning og forskning/ utviklingsarbeid knyttet til fysioterapi. Det er viktig at du ønsker å bidra til å oppfylle fakultetets strategi om kvalitet, robusthet og samfunnsrelevans i studiene og i praksisnær forskning som kan føre til innovasjon og forbedring av praksis og pasientenes/ brukernes helse.

Instituttet har utstrakt forskningsvirksomhet med flere aktive forskningsgrupper, og tilbyr Bachelor i fysioterapi, Bachelor i ergoterapi, Bachelor i ortopediingeniørfag og seks spesialiseringer i master i helsevitenskap (MAVIT).

Stillingen er tilknyttet bachelorutdanningen i fysioterapi, men oppgaver på masterspesialiseringene og på tvers av instituttets utdanninger på bachelornivå vil også kunne inngå. 

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å 

Kvalifikasjonskrav

For krav til utdanningsfaglig kompetanse i stilling som førsteamanuensis se OsloMets retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse på vår nettside. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Det er en fordel at du har 

Vi ønsker deg som 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. 

Vi kan tilby deg 

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1011 førsteamanuensis, ltr. 67 – 75, tilsvarende kroner 657 300 – 759 100 per år. Fra lønnen trekkes 2% pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse (SPK). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Sakkyndig vurdering og søknadsprosess 

Som søker med førstekompetanse vil du bli vurdert av en sakkyndig komité. Før oversendelse av søknadspapirer til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved Fakultetet. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering. Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter: 

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Det kan bli foretatt bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som framgår av CV og tilgjengelige dokumenter. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søker og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette. 

Før oversendelse av dokumenter til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering. 

Har du dokumenter du ikke får lastet opp, ta kontakt med rådgiver Emma Simensen på e-post emma.simensen@oslomet.no. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Andre opplysninger 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 

Søknadsfrist: 17. oktober

Ref: 23/06408

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn