Førsteamanuensis innenfor organisasjon og ledelse

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Ved Handelshøyskolen, Faggruppe for organisasjon og ledelse er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis innenfor organisasjon og ledelse med vekt på organisasjonspsykologi.

Handelshøyskolen ønsker å videreutvikle de gode fagmiljøene og søker en person med forutsetninger for å bidra til utvikling av forskning og utdanning særlig innenfor organisasjonspsykologi samt relaterte områder som ledelse, teamarbeid, beslutningstaking, psykososialt arbeidsmiljø, HRM, organisasjonsendring og organisasjonsfag generelt. Handelshøyskolen søker en person som i tillegg kan bidra til styrking av fagmiljøets kompetanse i relevant forskningsmetode.

Handelshøyskolen er en del av Fakultet for samfunnsvitenskap som har et fakultetsovergripende PhD-program og det kan bli mulighet til å rekruttere og veilede PhD-studenter. Stillingen inngår i faggruppen for organisasjon og ledelse. Faggruppen har ansvar for Handelshøyskolens undervisning i organisasjon og ledelse på all nivåer, inkludert etter- og videreutdanning.

Arbeidsoppgaver og ansvar

Kvalifikasjonskrav

Rangering av søkerne baserer seg på forsknings- og utviklingsarbeid av høy kvalitet og som er relevant for stillingen.. Vitenskapelige publikasjoner i anerkjente kanaler fra de siste fem årene vil bli særlig vektlagt. Undervisningserfaring fra universitet og høgskole og dokumenterte pedagogiske ferdigheter vektlegges sammen med personlig egnethet. Det er en fordel med kompetanse i bruk av undervisning og om kvantitativ og/eller kvalitative metoder som er ærlig relevante for Handelshøyskolens fagområder.

Du må ha:

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Andre ønskelige kvalifikasjoner

Det er ønskelig med erfaring med ekstern finansiering av forskning, forskningsledelse og arbeid i forskningsnettverk. Det er også en fordel med dokumentert kompetanse i bruk av digitale verktøy i undervisning og forskning. Det er en fordel med kunnskap om eller erfaring fra norsk eller internasjonalt næringsliv, offentlig forvaltning, eller prosessorientert undervisning/lederutvikling.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. Søkere uten relevant praktisk-pedagogisk utdanning forplikter seg til å gjennomføre OsloMets pedagogiske program.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Din søknad bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at søknaden skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og søkeren må regne med å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at det blir en reell og rettferdig vurdering av søkerne. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Søknadene vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Før oversendelse av søknadsdokumentene til sakkyndig komite, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra søkere som ikke er kvalifiserte vil ikke bli oversendt til vurdering.

 Vi tilbyr

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i førsteamanuensis i kode 1011, dvs kroner 543 500 – 702 100 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Tiltredelse etter avtale, men helst fra 1. januar 2022.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden «logg inn og søk stillingen».

For praktiske opplysninger om levering av søknaden ta kontakt med Ståle Bie, stbie@oslomet.no. 

Søknadsfrist:        31.08.2022 

Ref:                      22/03977

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn