CampusSommer-87 (1).jpg

Instituttlederstøtte ved Handelshøyskolen - OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4400 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

I fakultetsadministrasjonen ved Fakultet for samfunnsvitenskap er det ledig ett 100% vikariat som instituttlederstøtte. Vikariatet er for perioden 15.09.2024 – 14.09.2025.

Instituttlederstøtten er organisatorisk plassert i fakultetsadministrasjonen i fakultetsdirektørens stab, men vil være tilknyttet Handelshøyskolen (HHS) i det daglige arbeidet.

Fakultetsadministrasjonen blir ledet av fakultetsdirektøren og har 65 medarbeidere fordelt på fire seksjoner og en stab.

Handelshøyskolen tilbyr et bredt spekter av utdanninger, rettet både mot offentlig og privat virksomhet. Våre ansatte forsker på profesjon og ledelse, økonomi og finans, digital innovasjon og strategisk kompetanse i organisasjoner. Gjennom etter- og videreutdanningsenheten School of Management tilbys også ledelsesutdanning for ulike profesjoner og bransjer.

Som instituttlederstøtte vil din viktigste oppgave være å bistå og avlaste instituttleder i det daglige arbeidet. Du vil jobbe tett sammen med instituttleder ved HHS og kolleger i fakultetsadministrasjonen. Det er viktig at du har en god motivasjon, god organisasjonsforståelse og forståelse for at ingen oppgave er for liten og ingen for stor.

Handelshøyskolen har startet arbeidet med å søke om internasjonal akkreditering i The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB). Instiuttlederstøtte vil også bidra inn i denne prosessen, som vil innebære innhenting av nødvendig informasjon og eventuelt deltagelse på internasjonale AACSB-konferanser og seminarer.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 Kvalifikasjoner

 Du må ha:

Du bør ha:

 Det er ønskelig at du:

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1434 rådgiver lønnstrinn 50-66, dvs kroner 502 300 – 646 000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem.

Søknadsfrist: 14.08.2024

Ref: 24/22470

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram