Tre kvinnelige kolleger i samtale utenfor OsloMet campus

Professor / Dosent i vitenskapsteori, forskningsmetode og tverrfaglig kunnskapsutvikling i estetiske fag

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden. Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Institutt for estetiske fag (EST) er i sterk utvikling og står foran spennende endringer de nærmeste årene. Instituttet har ca. 900 studenter og 58 ansatte. Vi tilbyr studieprogram på bachelor- og masternivå innen design, kunst og håndverk, drama- og teaterkommunikasjon, kunst og formidling, og mote og produksjon. I tillegg har vi i et nytt PhD program: Innovasjon for bærekraft og flere videreutdanninger og praktisk-pedagogiske utdanninger i design, kunst og håndverk og drama- og teaterkommunikasjon. De fleste av utdanningene har et element av praksisopplæring som en integrert del av sin studieprogresjon og faglige innhold. Instituttet har fire forskergrupper og stor aktivitet innen eksternrettet oppdragsvirksomhet. Dette er tilknyttet instituttets enhet for livslang læring, Enhet for innovasjon og kompetanseutvikling (EIK).

Ved Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for estetiske fag er det ledig stilling som professor/ dosent i vitenskapsteori, forskningsmetode og tverrfaglig kunnskapsutvikling i estetiske felt. Ønsket tiltredelsesdato er oktober 2024.

Stillingen er knyttet til undervisning og veiledning på ulike mastertilbud ved instituttet, og til Ph.d-programmet i Innovasjon for bærekraft, PINS (Ph.d in Innovation for Sustainability). Dette Ph.d-programmet startet i 2023 og er et unikt program for tverrfaglig forskning på bærekraft.

Det forventes også at den som ansettes forsker, publiserer og tar del i utviklingen av instituttets forskningsportefølje og utvikling både ved instituttet og fakultetet. 

Master i estetiske fag heltid har studieretningene kunst- og designdidaktikk, kunst i samfunnet, mote og samfunn og teater og samfunn. Studieretninger på deltid er kunst og designdidaktikk og kunstterapi. Mastertilbudet ved instituttet er i stadig utvikling med nye program, studieretninger og deltidstilbud. Dette omfatter også Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag; Design, kunst og håndverk 1–13. 

Fagmiljøet fokuserer på tverrfaglig arbeid med en praktisk og teoretisk tilnærming til kunst- og designdidaktikk, kunstfaglig virksomhet og innovasjon. Dette omfatter formidling, prosjektutvikling, organisering, kulturelt entreprenørskap og kritisk tenkning, både i privat og offentlig sektor. 

Arbeid med ny teknologi, innovasjon, bærekraft og mangfold er sentrale perspektiver for utdanningene. Gjennom deltakelse i nettverk og prosjekter har fagmiljøet også markert seg regionalt og nasjonalt. 

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å

Kvalifikasjonskrav

For professorstilling

Du må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i henhold til OsloMets Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse. 

For dosentstilling

Du må dokumentere omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå rettet mot yrkesfeltet og relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.  

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 

Det vil bli lagt vekt på

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

OsloMet kan gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

Søknadsprosess

Din søknad blir vurdert av en sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter: 

Vil du søke stillingen må du gjøre det elektronisk.

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du vil bli bedt om å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søkere som ikke fyller de formelle kvalifikasjonskravene vil ikke bli oversendt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. 

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Dersom det ikke melder seg søkere med relevant kompetanse, kan det bli aktuelt å ansette i midlertidig stilling, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år, jfr. UH-loven § 6-5. 

Stillingen lønnes ihht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk som professor i kode 1013/ dosent i kode 1532, kroner 759.100 – 966.300 pr. år i 100% stilling.  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram