English version
Generelle campusbilder_BAW_11.jpg

Stipendiat i design og helse

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden. Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Institutt for Produktdesign (PD) er et kreativt og internasjonalt rettet institutt med ca. 30 ansatte. Vi jobber med produkter, tjenester og systemer og er opptatt av tett kobling mot næringslivet. Vi tilbyr et bachelorprogram i produktdesign og en master i design for kompleksitet, samt et phd-program i innovasjon for bærekraft. Instituttet har tre forskningsfelt innen områdene design/estetikk/materialitet, systemisk design og design for helse.

Er du interessert i design og helse, produktdesign og teknologi?

Institutt for produktdesign ved Fakultet for teknologi, kunst og design har ledig en interessant stipendiatstilling innen design og helse. Studiekonteksten er å utforske muligheter for bærekraftig bruk av AR-teknologier kombinert med fysisk produktdesign i traumepasientrehabilitering. Som stipendiat hos oss vil du være en del av vår forskningsgruppe Design for Helse, som forsker på personlige helsetjenester. Gruppen tilbyr deg et innovativt miljø for å gjennomføre studien. Arbeidet gjøres som et samarbeid med Sunnaas sykehus.

Stipendiatstillingen vil være for en periode på tre år, alternativt fire år med 75% forskning og 25% andre arbeidsoppgaver (undervisning, veiledning og/eller administrativt arbeid). Stillingen er plassert ved OsloMets campus på Kjeller. 

Forskningsområde

Fysioterapi og rehabilitering er viktig for bedring hos pasienter som lider av traumatiske skader. Mange pasienter utfører ikke treningsregimer som foreskrevet grunnet kostnader, logistiske årsaker og mangel på pasientmotivasjon. Derfor er det  behov for nye rehabiliteringsteknikker som kan støtte pasientens motivasjon, forbedre behandlingsresultatene og redusere de totale kostnadene for samfunnet.

Nye fremvoksende teknologier som utvidet virkelighet (AR) har utviklet seg raskt de siste tiårene. For tiden er disse teknologiene lovende på grunn av deres anvendelighet i helsesektoren for å forbedre dagens kliniske praksis. AR er spesielt interessant for produktdesign fordi, selv om disse varianter av AR-teknologier kan sees på som blandet virkelighet, tillater teknologien også at virtuelle objekter blandes med de fysiske produktene som mobiltelefoner, tablets, møbler, tekstiler eller hjelpemidler som bærbare teknologier. 

Målet med ph.d.-prosjektet er å utforske muligheter for bærekraftig bruk av AR-teknologier kombinert med fysisk produktdesign i traumepasientrehabilitering. Ofte er det svært utfordrende å finne AR-løsninger som passer ekspert- og pasientbehovene og som lykkes i bærekraftig bruk. I prosjektet ditt kan det bli nyttig å se på hvilke områder av fysioterapi og rehabilitering som vil ha mest nytte av denne teknologien. Hva slags AR-teknologiløsninger, kombinert med fysisk produktdesign, bør opprettes for pediatriske pasienter og deres foreldre for å muliggjøre bærekraftig teknologiadopsjon  og bruk som gir direkte fordel for pasientens rehabilitering?

Aktuelle veiledere for ph.d.-graden vil være:

Teamet som arbeider med ph.d.-studenten vil også involvere professor Anne Catrine Martinsson fra OsloMet og Sunnaas sykehus og lege Frank Becker fra Sunnaas sykehus. 

Kvalifikasjonskrav og vilkår

Opptak til doktorgradsprogrammet Innovasjon for bærekraft ved fakultetet vil søkes innen tre måneder etter ansettelsen. Godkjennelse av denne søknad er et vilkår for å tiltre stillingen. Opptakskravet innebærer minimum karakteren B på mastergraden og minimum karakteren C på bachelorgraden. Kandidater som allerede har en doktorgrad i nærliggende fagfelt, vil ikke kvalifiseres for stillingen.

Generelle kriterier for ansettelse i vitenskapelige stillinger dekkes av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Ønskede egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region, og alle kvalifiserte kandidater er velkomne til å søke. Vi arbeider aktivt for å videreutvikle OsloMet som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen der det er behov for det. Du er også velkommen til å søke på en stilling hos oss hvis du har hatt perioder hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring.

Vi tilbyr deg

Praktisk informasjon om flytting til Oslo og opphold i Norge (oslomet.no/en/work)

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Hvis du har dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kan du kontakte hrtkd@oslomet.no.

Vær oppmerksom på at ufullstendige søknader ikke vil bli vurdert. 

Annen informasjon

Hvis du ønsker mer informasjon om stillingen, er du velkommen til å kontakte:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingstittel 1017 stipendiat, kr. 501 200 kr per år. 

Oppdraget skal skje i samsvar med gjeldende forskrifter om statsansatte og tjenestemenn, og lovene om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi. Kandidater som etter vurdering av søknad og vedlegg anses å komme i konflikt med kriteriene i sistnevnte lov, vil få forbud mot å rekruttere til OsloMet. 

OsloMet har fulgt prinsippene i DORA-erklæringen (sfdora.org/read/) og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne erklæringen.

Hvis du ønsker å søke på stillingen, må du gjøre det elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem.

Søknadsfrist: 13. desember 2023Ref: 23/08020

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen. Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram