English version

Stipendiat innen offentlig politikk og administrasjon

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Handelshøyskolen ved OsloMet har en ledig stilling som stipendiat innen offentlig politikk og administrasjon. Stillingen som stipendiat er en midlertidig stilling der den som ansettes forventes å fullføre PhD-graden innenfor en tidsramme på tre år med 100 prosent forskningstid, eller innenfor fire år med 25 prosent pliktarbeid knyttet til undervisning og veiledning ved instituttet. Stillingen er knyttet til PhD-programmet ved Handelshøyskolen.

Stillingen er organisatorisk plassert til faggruppen for offentlig administrasjon og styring og knyttet til forskergruppen for organisering og styring i offentlig sektor (ORGOFF). Forskningsmiljøet er flerfaglig, med forankring i statsvitenskap, sosiologi, jus og økonomi. Stipendiaten forventes å ta aktivt del i arbeidet i forskergruppen.

Arbeidsområde

Stillingen som stipendiat skal gi lovende kandidater mulighet til faglig utvikling, inkludert å utvikle forskning og publisering innen fagområdet «offentlig politikk og administrasjon». Vi ønsker å knytte til oss en kandidat som er interessert i en akademisk karriere innen forskning og undervisning, og som innehar gode analytiske evner.

Temaet for avhandlingen må relateres til forskningsinteressene ved faggruppen og søkere oppfordres til å sette seg godt inn i gruppens forskningsvirksomhet. Mer spesifikt søker vi etter kandidater med prosjekter som vil undersøke overordnete temaer knyttet til offentlig politikk og administrasjon, gjerne med utgangspunkt i problemstillinger som trekker inn demokrati, styring, statsborgerskap, rettigheter, digitalisering og administrative prosesser. Samspillet mellom ulike typer endringer er av særlig stor faglig interesse, for eksempel endringer i politiske og byråkratiske prosesser og hvordan dette spiller sammen med endringer i innbyggernes roller og rettigheter.

Kvalifikasjonskrav og vilkår

Søknader vurderes på bakgrunn av faglige kvalifikasjonskrav, innsendt prosjektbeskrivelse og personlig egnethet.

Du må ha:

Opptak til doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap ved OsloMet er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat. Normalt kreves mastergrad på 120 ECTS, og B eller bedre på masteroppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden samlet. Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse.

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt prosjektbeskrivelse på inntil ti sider. Prosjektbeskrivelsen skal skissere et PhD-prosjekt som er nyskapende, teoretisk og empirisk interessant og gjennomførbart innenfor stillingens tidsramme.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg

Om søknaden

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:  

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, stipendiat. Årslønn: 501 200,- (lønnstrinn 54).

Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og last ned ovenfornevnte vedlegg ved å benytte knappen ”søk stillingen”.  Ved behov for teknisk assistanse kontakt: Ståle Bie, e-post: stbie@oslomet.no.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn